„Santaka“

Reklaminis skydelis

LR Prezidentas

Reklaminis skydelis

LR Seimas

Reklaminis skydelis

LR Vyriausybė

Reklaminis skydelis

Vilkaviškio r. sav.

Reklaminis skydelis

Lietuvos regioninė politika

Reklaminis skydelis

Ekonomika.lt

Reklaminis skydelis

Lietuvos Savivaldybių asociacija

Reklaminis skydelis

Verslo informacijos centras

Reklaminis skydelis

Ūkininko patarėjas

Reklaminis skydelis

Sūduvos gidas

Reklaminis skydelis

Elektroniniai valdžios vartai

Reklaminis skydelis

Infostatyba

Reklaminis skydelis

Lietuvos žinios

Reklaminis skydelis

Vilkaviškio Vietos veiklos grupė

Reklaminis skydelis

Korupcijos prevencija

Reklaminis skydelis

SoDra

Reklaminis skydelis

Valstybine mokesčių inspekcija

Reklaminis skydelis

XXI amžius

Reklaminis skydelis

Bernardinai

Reklaminis skydelis

PrisijungimasJoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalKas atrištų savivaldos rankas? Spausdinti El. paštas

Savivaldos esmę atskleidžia, atrodytų, paprastas dalykas: ar turi vietos valdžia galimybių spręsti konkrečioje teritorijoje gyvenančių žmonių problemas? Ar pakanka valdžiai noro tai daryti? Ar savivalda nėra vien formalus atskirų funkcijų delegavimas savivaldybių taryboms? Ar centrinei valdžiai rūpi realus savivaldos turinys? Atsakymo į šiuos ir daugelį kitų klausimų žurnalas „Ekonomika ir visuomenė“ ieško su Vilkaviškio meru Algimantu Antanu GREIMU.

Meras – iš nepriklausomų kandidatų

Algimantas Antanas Greimas. Be galimybių ir noro rūpintis savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių reikalais, dar svarbu ir į valdžią išrinktų ar į konkrečias pareigas paskirtų asmenų sugebėjimai ir išmanymas. Tai, ko gero, net svarbiau negu galimybės ir norai. Taigi sugebėjimai, galimybės veikti, keliami tikslai ir atkaklus noras jų siekti būtų savivaldybių veiklos pagrindas. Beje, kaip ir kiekvienos kitos žmonių veiklos srities. Savivalda nėra išskirtinė sritis. Tik čia reikia iš akiračio neišleisti vieno itin svarbaus dalyko: būtent savivaldos lygmeniu formuojasi visuomenės santykių užuomazgos. Demokratiškas visuomenės tvarkymasis gimsta žemiausiose savivaldos grandyse: bendruomenėse, seniūnijose, galop – savivaldybių administracijose. Jeigu išgirstami piliečių balsai, jų pageidavimai, priekaištai, jeigu į juos laiku reaguojama, jų išklausoma, paaiškinama, vadinasi, turime pagrindo teigti, kad laimi demokratinių santykių turinys.

 
Premjero patarėjo nuomonė: A. Butkevičius dirba V. Antonovui? Sąmoningai ar netyčia? Spausdinti El. paštas

Dėl „Snoro“ komisijos palikusi Seimo salę opozicija vaitoja apie „pamintą“ demokratiją ir tiesą, kurią girdi reikia žinoti Lietuvos žmonėms. Svaidomasi kaltinimais apie nebūtas valdančiųjų giminaičių aferas „Snore“, apie tyčiom sužlugdytą neva pavyzdinį banką ir šaukiama apie neatidėliotiną būtinybę viską ištirti būtent parlamente.

Reikalaudami steigti „Snoro“ komisiją, socialdemokratų lyderis Algirdas Butkevičius, opozicijos lyderis Seime Valentinas Mazuronis  nevengia dangstytis nuo „Snoro“ žlugimo nukentėjusiais paprastais žmonėmis. Tačiau jų peršama komisija gali padėti apiplėšti būtent paprastus žmones, kai tikrieji „Snoro“ kaltininkai ir jų didžiausi kreditoriai plos katučių. Griūvant šiam bankui valstybė pirmiausia gynė paprastus žmones – eilinius indėlininkus ir mokesčių mokėtojus, komisijos šalininkai baudžiasi ginti didžiausius ir turtingiausius.

Kas įvyko lapkritį? Atlikus inspektavimą buvo pastebėta, jog „Snoro“ banke turtas neatinka įsipareigojimų, o pagreitėjęs lėšų išėmimas iš banko virsta vagyste, Lietuvos Bankas ir Vyriausybė greitais ir ryžtingais sprendimais sustabdė turbūt didžiausią finansinį nusikaltimą Lietuvos istorijoje.  Šiais veiksmais valstybė pirmiausia siekė ginti eilinius indėlininkus ir tai pavyko padaryti – absoliuti dauguma indėlininkų išsaugojo apdraustus indėlius, išvengta panikos bankų sektoriuje. Stabilumą valstybės finansuose užtikrino tai, kad vyriausybė laikėsi principo, jog mokesčių mokėtojų pinigai neturi būti naudojami gelbėti bankus.

 
Ji manė, kad taip būna tik filmuose Spausdinti El. paštas

„Vasarį sueis šešeri metai, kai D.Budrevičienė pasipuošė neeiliniam įvykiui ir, nešina pinigų medžiu pramintu augalu, į Krekenavos miestelio kultūros centro salę atėjo susitikti su Darbo partijos lyderiu Viktoru Uspaskichu. Krekenaviškė teigia tąsyk šį politiką, iki tol jos laikytą duondaviu ir geradariu, gyvą mačiusi antrą ir paskutinį kartą gyvenime. Pasitikėdama pagrindiniu Krekenavos agrofirmos akcininku, D.Budrevičienė pasiryžo jam pranešti, kad bendrovėje daromas nusikaltimas - atlyginimai mokami vokeliuose“, – rašo „Lietuvos. žinios“. Skaitykite...

 
Seimo Pirmininkė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl Seimo nario A. Butkevičiaus paskleistos informacijos pagrįstumo ir atsiradimo aplinkybių Spausdinti El. paštas

Seimo Pirmininkė Irena Degutienė šiandien kreipėsi į Generalinį prokurorą, prašydama ištirti Seimo nario Algirdo Butkevičiaus viešai paskelbtą  informaciją, kad po „Snoro“ banko „bankroto bylos iškėlimo kai kurie asmenys savo turėtą indėlį, didesnį kaip 350 tūkst. litų, tai yra, daugiau kaip 600 tūkst. litų, padengė paskolą“, ir kad tai susiję su vienu iš valdančiosios daugumos atstovų giminaičių.

Seimo Pirmininkė mano, kad jei toks kol kas niekuo nepagrįstas A. Butkevičiaus pranešimas būtų tiesa, jis turėtų nusikaltimo požymių, kompromituotų banko „Snoras“ bankroto administratorių, o tuo pačiu ir visą bankroto procedūrą, kuri susijusi su rimtomis  tarptautinėmis bylomis, todėl prašo per įmanomai trumpiausią terminą ištirti A. Butkevičiaus turimos informacijos pagrįstumą.

Seimo Pirmininkė taip pat prašo Generalinio prokuroro ištirti, kodėl A.Butkevičius apie galimai padarytą rimtą nusikaltimą iškart nepranešė teisėsaugos įstaigoms ir ar jo veiksmuose nėra Baudžiamojo kodekso 237 straipsnyje (nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas) numatyto nusikaltimo požymių.

 
Patvirtintos taisyklės Spausdinti El. paštas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 8 ir 9.2 punktais, atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (OL 2009 L 144, p. 3), ir į 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 679/2011 (OL 2011 L 185, p. 57), nuostatas ir siekdamas efektyviai panaudoti EŽŪFKP lėšas, Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo planavimo būdu taisykles (pridedama).

 
Amžiaus atradimas: pensijų dydis priklauso nuo mokesčių dydžio Spausdinti El. paštas

Virgis Valentinavičius

Kai gruodį Seime virė ginčai kaip rasti pinigų sumažintų pensijų atstatymui, viešojoje erdvėje netrūko šekspyriško triukšmo ir įniršio dėl tariamo „antrojo mokesčių perversmo“. Piktinosi įvairių orientacijų Seimo nariai, jiems antrino kai kurie rinktiniai apžvalgininkai, spaudos dinozaurų garsiakalbiai, įvairių verslų lobistai bei kai kurie verslininkai.

Vieni prieštaravo naujiems mokesčiams „iš principo“,  kiti – užstodami „vidurinę klasę“, treti – gindami verslą ir darbo vietas, Oponentams kliuvo skubėjimas, diskusijos chaotiškumas, tariamas dirbančiųjų skriaudimas ir kartų supriešinimas. Socialdemokratai buvo prieš,  kadangi išsigando, jog praeis progresiniai mokesčiai (Socdemai su progresiniais mokesčiais - kaip ta nuotaka kine, kurią vaidina Julia Roberts: neva labai nori tekėti, bet kaskart pabėga vos privesta per kritinį atstumą nuo altoriaus).

Televizijos nesunkiai rasdavo pakalbinti „Kubiliaus mokesčiais“ pasipiktinusius piliečius, kurie tuo pačiu reikalavo ne tik atstatyti, bet ir padidinti pensijas. Kodėl žmonėms taip nekalbėti, jei pavyzdį rodo dažnas Seimo narys: tarp tautos išrinktųjų  tokia iš esmės schizofreniška pozicija – „didesnė pensija iš mažesnių mokesčių“ yra pakankamai įprastas dalykas. Nepasitaikė matyti, kad kas paklaustų: „Jei tamsta norit didesnės pensijos, kodėl jūs – prieš didesnius mokesčius?“. Tokiais klausimais nevarginami ir įstatymų leidėjai.

 
Apdovanoti kalėdinės puošybos konkurso nugalėtojai Spausdinti El. paštas

Sausio 10 d. apdovanoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skelbto Kalėdinės puošybos konkurso nugalėtojai. Gruodžio pabaigoje važinėdama po rajoną konkurso vertinimo komisija apžiūrėjo kūrybiškiausiai, originaliausiai ir gražiausiai papuoštus namų fasadus, balkonus, vitrinas, aplinką ir išrinko laimėtojus. Kone visi jie konkurse nugalėjo pirmąjį kartą.

 
Išleistas 15 L.Andrikienės naujienlaiškio numeris Spausdinti El. paštas

Pasirodė Europos parlamento narės dr. Laimos Andrikienės naujienlaiškio 15 numeris. Skaitykite...

 
A.Kubilius: atsakinga politika pasiteisino, todėl turime laimėti rinkimus Spausdinti El. paštas

Šiandien Vilniuje posėdžiavusi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų taryba prisiminė lemtingus kovos už laisvę - Sausio tryliktosios - įvykius, jų sąsajas su šių dienų vykdoma politika, apžvelgė pastarųjų trijų metų darbo rezultatus, patvirtino dalį kandidatų į Seimą vienmandatėse apygardose šį rudenį vyksiančiuose rinkimuose.

Įkvėptas Sausio tryliktosios nuotaikų, tarybos narius su pergalės ir apgintos laisvės diena sveikinęs TS-LKD pirmininkas, premjeras Andrius Kubilius pastebėjo, kad partijos darbai ir siekiai kyla iš Sausio tryliktosios idealų ir tuo metu užsibrėžtų tikslų.

„Esame Kovo 11-osios ir Sausio 13-osios karta. Kas mes esame dabar ir ką mes dabar darome šaknis arba tam tikrus labai panašius principus galima matyti tame, kas buvo daroma prieš 21 metus. Iš to kyla labai aiškus mūsų pačių atsakomybės supratimas“, - teigė A. Kubilius.

Pasak A. Kubiliaus, per trejus darbo metus valdžioje TS-LKD įgyvendino atsakingą ir patikimą politiką.

 
Visur gerai, bet ........ Spausdinti El. paštas

Kai išgirsti visiems lietuviams iki kaulų smegenų gerai žinomą frazę „Visur gerai, bet namie geriausiai“ pakeistą į „visur gerai, bet tik ne Lietuvoje“, savęs klausi,  kodėl tas jaunas žmogus, kuris ką tik tai pasididžiuodamas ištarė, taip galvoja? Nejaugi kelios gražios ir dažnokai padailintos žiniasklaidos istorijos apie užsienyje sėkmingai baigusius mokslus ar darbą radusius  ir „piniguose besimaudančius“ žmones paperka tūkstančių širdis? Deja, niekas nekalba, apie tuos, kurie kasdien jaučia nepilnavertiškumo jaumą ne tik negalėdami laisvai kalbėti vietine kalba, bet ir nesurasdami bendrų interesų su aplinkiniais, negalėdami savęs pilnai atskleisti ir taip po truputėlį žlungantys kaip asmenybės. Ne paslaptis, kad šiuo metu Lietuvą palieka didesnis nei bet kada skaičius studentų, kurie vos gavę tinkamą progą pakelia sparnus svetur. Daugelis jų naivokai tiki, kad ten juos pasitiks visąlaik nuo jų nusigręžiojanti sėkmė ir geresnis, patogesnis ir lengvesnis gyvenimas...

 
Kas taps naujuoju Europos Parlamento vadovu? Spausdinti El. paštas

L. Andrikienė apie demokratiją Europos Parlamente

Sausio 18 d. Strasbūre bus renkamas naujas Europos Parlamento (EP) pirmininkas. Dvejus su puse metų - pusę EP kadencijos - šiai vienintelei ES institucijai, kurioje dirba tiesiogiai ES valstybių narių piliečių išrinkti atstovai vadovavęs lenkas, Europos liaudies partijos - centro dešinės - atstovas profesorius Jerzy Buzek'as kadenciją baigs tą pačią dieną, kai bus išrinktas naujasis EP pirmininkas.

Į Europos Parlamento vadovus pretenduoja trys kandidatai, kurie praėjusių metų pabaigoje jau susitiko su visų EP frakcijų nariais, pristatė savo prioritetus, atsakė į kolegų klausimus. Tai - Martin'as Schultz'as (Vokietija), Diana Wallis (Jungtinė Karalystė) ir Nirj Deva (Jungtinė Karalystė).

Pagal susitarimą tarp dviejų didžiausių Europos Parlamento frakcijų - Europos liaudies partijos (ELP) politinės grupės (joje dirba keturi Lietuvos atstovai: Laima Andrikienė, Vytautas Landsbergis, Radvilė Morkūnaitė - Mikulėnienė ir Algirdas Saudargas) ir Socialistų ir demokratų (S&D) (Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė ir Justas Paleckis) - stipriausiu kandidatu ir realiausiu pretendentu užimti EP pirmininko postą laikomas S&D frakcijos atstovas Martin'as Schultz'as (g. 1955) iš Vokietijos.

 
Kaimo gyventojai galės pasikeisti šiferinius stogus Spausdinti El. paštas

Žemės ūkio ministras K. Starkevičius pasirašė įsakymą, kuriame nustatytos asbestinių stogų dangos keitimo taisyklės. Programoje tam skirta 60 mln. Lt, didžiausia parama vienam projektui – 10 000 litų, tačiau bus kompensuojama 50 proc. dangos keitimo projekto vertės. Parama bus teikiama kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimui – ne ūkiniams pastatams.

Parama bus teikiama tik fiziniams asmenims, kurie ne mažiau kaip  penkerius  metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 000 gyventojų. Jeigu bus surinkta daugiau paraiškų, nei už skirtą 60 mln. Lt sumą, bus atliekamas pirmumo vertinimas.

Keletas faktų:

Paraiškų surinkimas pradedamas 2012 m. sausio 16 d. ir truks iki kovo 30 d.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažintos tos išlaidos, kurios pareiškėjo padarytos įgyvendinant projektą, ne anksčiau kaip po paramos paraiškos pateikimo datos.

 
Trys žmonių tipai, kuriuos nedelsiant reikia atleisti Spausdinti El. paštas

„Visi mes mokome savo vaikus, kad reikia dirbti sunkiai ir niekada nepasiduoti. Mes mokome juos būti dėkingais, nuolat domėtis viskuo, tikėtis tik geriausio ir kiekviename žingsnyje ieškoti įsivaizduojamo lobio, rašo „Business Week“ korespondentai Michealas Maddockas ir Raphaelis Louis Vitonas“, – pradedamas straipsnis portale „Ekonomika.  Skaitykite...

 
Įsigyti leidimus žūklei bus paprasčiau Spausdinti El. paštas

Praėjusių metų pabaigoje priimtos Mėgėjiškos žūklės įstatymo pataisos supaprastina teisės žvejoti įsigijimo tvarką ir užtikrina, kad už leidimus žūklei suvalkiečių sumokėtos lėšos bus naudojamos tik žuvų ištekliams gausinti ir apsaugoti. Jos įsigalios nuo kovo 31 d., parengus šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus.

Kaip sakė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vedėjas Vilmantas Graičiūnas, iki kovo 31 d. leidimai žūklei bus išduodami iki šiol galiojančia tvarka ir kainomis.

Leidimas žvejoti išnuomotame vandens telkinyje negali kainuoti daugiau kaip 6 Lt per mėnesį arba daugiau kaip 22 Lt per metus, išskyrus vandens telkinius, kuriuose yra organizuota licencinė žūklė (tokiuose telkiniuose licencijų kainas nustato žūklės plotų naudotojas).

 
Užsienio lietuviai: po derlingo Londono čia jautiesi kaip ant uolos Spausdinti El. paštas

„Lietuvos didžiausias turtas yra žmonės, nesvarbu ar emigravę, mat jie daug prisideda prie šalies gerovės kūrimo: pritraukia užsienio investuotojus, padeda geresnėmis sąlygomis skolintis valstybei ar suteikia informaciją vietos įmonėms. Taip pat lietuviai yra patrauklūs ir vienai didžiausiai pasaulio ekonomikai – Kinijai. Tokios mintys buvo išsakytos trečiadienį vykusioje Globalios Lietuvos lyderių organizuotoje diskusijoje „Lithuania Goes Global. [Where] Do We Stand Out?““, – taip pradedamas straipsnis portale „Ekonomika“. Skaitykite...

 
Savivaldybėje nebus išduodami leidimai steigti kaimo turizmo sodybas, turistines stovyklas, teikti pusryčių ir nakvynės paslaugas Spausdinti El. paštas

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymui, leidimai steigti kaimo turizmo sodybą, turistinę stovyklą, teikti pusryčių ir nakvynės paslaugas savivaldybėse nebus išduodami.

Apie numatomas teikti paslaugas jų teikėjai privalo patys pranešti Valstybiniam turizmo departamentui prie LR ūkio ministerijos, užpildydami nustatytos formos dokumentą, nurodytą Apgyvendinimo paslaugų rūšių apraše. Informacija apie numatomas teikti paslaugas ir kiti pateikti duomenys kartu bus įtraukiami į Apgyvendinimo paslaugų duomenų bazę.

Pateikęs nustatytos formos aprašą apie teikiamas paslaugas, paslaugos teikėjas tuo patvirtina, kad jo pateikta informacija yra teisinga ir kad jis yra susipažinęs su galiojančiais, teisės aktuose nustatytais priešgaisrinės saugos, higienos, statybos ir kitais reikalavimais.

Pranešimo formą ir informaciją rasite čia.

Daugiau informacijos rasite čia.

 
Vilkaviškio ligoninė dalyvaus dar viename projekte Spausdinti El. paštas

Trečiadienį su Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovais susitiko delegacija iš Mielnik gminos (Lenkija), vadovaujama Adamo Tobotos. Svečių apsilankymo tikslas –  dėl bendradarbiavimo rengiant ir įsisavinant projektus panaudojant Europos sąjungos paramos lėšas.

Santykiai su Mielnik gminos atstovais užsimezgė po to, kai su pasiūlymu bendradarbiauti Lenkijos pusę atstovaujančios konsultacijų firmos Faber Consulting atstovai  kreipėsi į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narį Rimvydą Žiemį. Pastararasis lenkams tarpininkavo užmezgant santykius su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Audriumi Balbieriumi ir Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vadove Lina Kružinauskiene.

Užsimezgus dalykiniams santykiams, dieną prieš svečių atvykimą mero pavaduotojas Algirdas Bagušinskas, Vietos veiklos grupės vadovė Lina Kružinauskienė ir Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jovita Tirvienė lankėsi Varšuvoje, kur susitiko su Melnik gminos atstovais ir aptarė ES paramos Lietuvos-Lenkijos  programų lėšų panaudojimo klausimus.

 
Prezidente, PVM lengvatų spaudai dar nereikia Spausdinti El. paštas

„Nedrįsčiau ginčytis, kad žodžio laisvė ir objektyvi žiniasklaida yra labai svarbūs veiksniai demokratinės valstybės gyvenime. Bet visa kita yra nesąmonė. Visų pirma, manau, kad PVM lengvata reikalinga tik naujienų spaudai, o jos jau liko nedaug, nes naujienos išsikraustė į internetą“ – Tomas Balžekas rašo portale www.15min.lt. Skaitykite...

 
Kaip įamžinsime Napoleono lankymąsi Vilkaviškyje Spausdinti El. paštas

Dalius Nešukaitis, Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas

Gruodžio 22 d. Vilkaviškio miesto bendruomenės atstovai susitiko su rajono savivaldybės vadovais ir aptarė Napoleono lankymosi Vilkaviškyje įamžinimo klausimus.

Kaip žinome, 1812 metų birželį Vilkaviškyje keletui dienų buvo apsistojęs Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas. Čia po Prancūzijos armijos parado buvo paskelbtas jo atsišaukimas pulti Rusiją. Napoleonas mūsų kraštui svarbus tuo, kad jam nugalėjus Prūsiją, įkurtoje Varšuvos kunigaikštystėje, o tuo pačiu ir Užnemunėje, nuo 1808m. įsigaliojo Napoleono kodeksas, valstiečiai buvo atleisti nuo baudžiavos. Čia sparčiau nei likusioje Lietuvoje, kurią valdė Rusija, plėtojosi prekyba ir verslas, kilo kultūra ir žemės ūkis, daugiau vaikų baigdavo mokslus. Visos šios sąlygos sudarė prielaidas XX a. pabaigoje Užnemunei tapti lietuvių tautinio judėjimo centru.

 
« PradžiaAnkstesnis11121314151617SekantisPabaiga »

Puslapis 13 iš 17

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis

LKD

Reklaminis skydelis

LPKTS

Reklaminis skydelis

Orai

Reklaminis skydelis