Prisijungimas


Savivaldos rinkimai išryškino įstatymo ir jo taikymo spragas Spausdinti El. paštas
Antradienis, 08 Kovas 2011 14:03

Nors siekdamas užkirsti galimybes pirkti rinkėjų balsus dabartinis Seimas pasidarbavo iš peties, tačiau kai ką LR Savivaldybių rinkimų įstatyme dar reikėtų taisyti.

LR Savivaldybių tarybų rinkimų 51 straipsnyje nurodoma, kad bet kam draudžiama naudotis tarnybine padėtimi valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose ar organizacijose, o savivaldybių pareigūnams ir valstybės tarnautojams draudžiama naudotis tarnybine padėtimi, sudaryti sau ar partijai išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas. Tuo tarpu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos užsakymu leidėjas „Piko valanda“ prieš pat rinkimus išleido leidinį, kurio pavadinimas „Vilkaviškio rajono savivaldybė 2007-2011 metai“. Žinoma, leidinyje nėra nei vieno žodžio, kuriuo būtų raginama balsuoti už valdžioje esančius socialdemokratus, tačiau jame puikuojasi savivaldybės vadovų nuotraukos ir jame nerasite nei žodžio apie problemas, su kuriomis susiduria savivaldybė ar kokių darbų nuveikti nepavyko. Reikėtų pridurti, kad yra ir viena kita kitų partijų atstovų nuotraukėlė, bet tikriausiai tik todėl, kad užpidytų bendrą foną.

O dabar trumpai apie jo platinimo ypatumus. Kai kuriems rinkėjams jį atnešė ir įteikė kartu su LSDP skrajute. Dalindami agitacinę medžiagą šį leidinį kai kur pastebėjome padėtą parduotuvėse greta kitų rinkimuose dalyvavusių partijų laikraščių. Tačiau labiausiai nustebino tai, kad šis leidinys buvo rastas VšĮ Vilkaviškio ligoninės išankstiniam rinkėjų balsavimui skirtose patalpose, nors LR Savivaldybių rinkimų įstatymo 57 straipsnyje sakoma, kad iš balsavimo patalpos, perėjimo į ją patalpų (koridorių) ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, turi būti pašalinta rinkimų agitacijos ar kita rinkėjų informavimo medžiaga, išskyrus tą, kurią išleido Vyriausioji rinkimų komisija.

Minėtą faktą rado ir nufilmavo Liberalų koalicijos stebėtojai ir raštu apie galimą pažeidimą pranešė Vilkaviškio savivaldybės rinkimų komisijai. Pastaroji čia jokio pažeidimo nerado (įdomu kodėl?), o liberalai VRK jos sprendimo neskundė.

Drįstu daryti išvadą, kad siekiant išvengti panašių atvejų, reikėtų griežčiau reglamentuoti apibrėžimą kas yra paslėpta rinkiminė agitacija. Kita vertus, siūlyčiau reglamentuoti savivaldybių ataskaitų dalinimą. Manau, kad savivaldybių ataskaitos galėtų būti dalinamos ne vėliau kaip likus iki rinkimų 60 dienų ir jų dalinimas vėl būtų galimas tik sekančią dieną po rinkimų.

Kita problema, su kuria susidūrėme, – stendai. Anksčiau, kai prieš rinkimus būdavo pastatomi specialūs stendai rinkimų agitacijai, jokių problemų nekildavo. Po Savivaldybių rinkimų įstatymo pakeitimo yra kitaip. Atvykę į seniūniją ar gyvenvietę, dažniausiai stendus informacijai rasdavome prie seniūnijų arba rinkiminių apylinkių. Kaip taisyklė, tokiame stende plakato nepakabinsi, nes jis yra arčiau nei 50 metrų nuo valdžios įstaigų arba rinkimų apylinkės patalpų. Kita vertus, dauguma stendų per maži, kad tilptų visų rinkimų dalyvių plakatai.

Kad per ateinančius rinkimus jų dalyviai tokių nepatogumų nepatirtų, siūlyčiau atitinkamai pakeisti Savivaldybių rinkimų įstatymą, atstatant ankstesnėje redakcijoje buvusią formuluotę dėl stendų.

Na ir pabaigai keletas minčių apie įstatymo taikymą. Į VRK kreipėsi keletos partijų atstovai rinkimams, informuodami, kad pažeidžiant LR Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 18 straipsnį, kuris nurodo, kad politinės kampanijos laikotarpiu politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį, o taip pat 51 straipsnį, draudžiantį vykdyti rinkimų agitaciją naudojantis tarnybine padėtimi – sudaryti sau ir partijai išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas, 2011 sausio 25 d. Vilkaviškio krašto laikraščio „Santaka“ Nr. 10, pažeidžiant 2010 m. rugsėjo 07 d. sprendimu Nr. Sp-58 patvirtintą politinės reklamos tvarkos aprašą,išspausdintas Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Bagušinsko straipsnis, turintis politinės reklamos požymius. Atstovai taip pat informavo, kad straipsnis išspausdintas pirmajame laikraščio puslapyje.

Nors VRK ir pripažino, kad minėtas straipsnis turi politinės reklamos požymius ir pažeidimas padarytas, tačiau nustebino tolimesnis komentaras. Cituoju: „Atsižvelgus į susiklosčiusią ypatingą situaciją Vilkaviškio rajone ir mero sveikatos būklę, VRK nuomone, užtenka laikraščio redaktorei ir merui raštuose pateiktų rekomendacijų“.

Įdomu, kodėl leidžiami įstatymai, jei VRK vadovaujasi ne jais, o savo nuomone?

VRK atsakymą rasite čia.

Rimvydas Žiemys,

TS-LKD Vilkaviškio sk. pirmininkas

 

Komentavimas išjungtas

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis