Prisijungimas


Įvyko TS-LKD suvažiavimas Spausdinti El. paštas
Sekmadienis, 19 Birželis 2011 11:26

Rimvydas Žiemys, TS-LKD Vilkaviškio skyriaus pirmininkas

Į Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų septynioliktąjį suvažiavimą, kuris vyko Kongresų rūmuose Vilniuje, atvyko 678 delegatai. Vilkaviškio skyriui atstovavo Izabelė Striokienė, Saulytis Kurtinaitis, Vilija Čiuplienė, Danguolė Barauskienė, Dalija Agota Karkienė, Simas Aštrauskas ir šių eilučių autorius. Net trys iš jų – A.Zubavičienė, V.Čiuplienė, S.Aštrauskas – dalyvavo balsų skaičiavimo komisijos darbe.

Suvažiavimo delegatus pasveikino partijos pirmininko pavaduotojai V.Stundys ir R.Juknevičienė. Po jų pasveikinimo buvo oficialiai paskelbti TS-LKD pirmininko rinkimų rezultatai ir pasveikintas išrinktasis pirmininkas Andrius Kubilius. Šie rinkimai, kuriuose varžėsi Andrius Kubilius ir Irena Degutienė, tapo tikros ir tvirtos demokratijos pavyzdžiu šiandienos Lietuvos politikoje (už A. Kubilių balsavo 5480, už I. Degutienę – 4559 TS-LKD nariai).

Lietuvos jėzuitų provincijolas bei Nacionalinės katalikiškų gimnazijų asociacijos pirmininkas kunigas Gintaras Vitkus pasveikino partijos narius pažymėdamas, jog TS-LKD – naujos, demokratiškos visuomenės kūrėja: „Turite bendrą viziją, esate įvardiję, kaip jos sieksite“. Kunigo pakviesti visi sukalbėjo maldą „Tėve mūsų“, minutės tyla buvo pagerbti žuvusiejis už Lietuvos laisvę.

Suvažiavimo dalyviams sveikinimo žodį tarė Tarptautinės demokratų sąjungos generalinis sekretorius Eirikas Moenas, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis, Liberalų ir centro sąjungos pirmininkas Algis Čaplikas, Europos komisaras Algirdas Šemeta. Tarp suvažiavimo svečių buvo Švedijos valdančiosios moderatų partijos valdybos narys Hansas Walmarkas, Portugalijos ambasadorius Joao Silva Leitao, Švedijos ambasados antrasis sekretorius Augustas Borgas, sveikinimus perdavė Europos Parlamento Europos liaudies partijos frakcijos pirmininkas Josephas Daulas. „Jūsų Vyriausybės darbai ir pasiekimai, vadovaujant premjerui Andriui Kubiliui, galėtų būti pavyzdinis modelis daugeliui kitų Europos šalių, kaip sėkmingas biudžeto deficito valdymas ir Lietuvos makroekonominio stabilumo užtikrinimas. Nors tai pareikalavo daug sunkių ir nepopuliarių sprendimų, tai užkirto kelią dideliam Lietuvos regresui ir tai veda spartaus ekonominio atsigavimo link. Europos Komisijos prognozė rodo, kad greičiausias ekonomikos augimas Europoje kitais metais bus Lietuvoje“, – linkėdamas produktyvaus ir sėkmingo darbo suvažiavimui sveikinimo kalboje pažymėjo EP didžiausios frakcijos pirmininkas.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Andrius Kubilius pakvietė partiją atsinaujinti, kad ji galėtų toliau kloti pamatus tvariai gerovei ir ilgalaikei Lietuvos ateičiai. „Mums teko ypatingas išmėginimas – atlaikyti krizę ir pradėti esmines pertvarkas,“ – kalbėjo A.Kubilius. Teko daryti žmonėms skausmingus sprendimus, kartu laikytis solidarumo, kai didesnes pajamas gaunantys turėjo prisiimti ir didesnę naštą. A. Kubilius pakartojo, kad pirmieji ekonomikos atsigavimą pajus pensininkai, o Seimo ir Vyriausybės nariai su savo atlyginimais turi likti paskutiniai. Pasak TS-LKD pirmininko, kovojant su krize prioritetas buvo atsakomybė, o ne politinio populiarumo išsaugojimas. Pirmininkas teigė, kad krizė pamokė, kad gerovė gali būti kuriama ant tvirtų pamatų, todėl vienas svarbiausių uždavinių dabar yra dėti ilgalaikius pamatus ekonomikai. Jis taip pat kvietė neapsiriboti vien materialiais dalykais. „Žmonės yra gyvi ne vien duona“, ne mažiau svarbūs dvasios reikalai, visuomenės ir žmonių savijauta. „Jeigu lietuviai nenorės gyventi Lietuvoje, nes nesijaus čia gerai, jeigu jie geriau jausis Londone ar Dubline, nei Vilniuje ar Kaune – bus blogai, bus labai blogai“, - kalbėjo A. Kubilius. Pasak TS-LKD pirmininko, būtina telkianti lyderystė. „Mūsų svarbiausias tikslas po krizės atsinaujinti, atgaivinti Lietuvos dvasią. Tą turi daryti atsinaujinanti, atsigaivinanti partija“. Todėl vėl aktualus Maironio kvietimas „Užtrauksime naują giesmę broliai, kurią jaunimas tesupras“. Tik atsinaujinusi, nešanti viltį ir pasitikėjimą, atvira diskusijoms, bet gebanti priimti sprendimus partija gali laimėti Seimo rinkimus – „kad pradėti darbai nesustotų“ – kalbos pabaigoje sakė TS-LKD pirmininkas Andrius Kubilius.

Suvažiavime taip pat pasisakė politikos komiteto pirmininkas V.Landsbergis, I.Degutienė, J.Razma ir kiti TS-LKD atstovai. Seimo narys A.Vidžiūnas kalbėdamas klausė, ar turime slėpti, jeigu mūsų ūkis auga labiausiai ES, ar negalime džiaugtis, kad pagal ES lėšų panaudojimą esame treti visoje ES, ar neturime pasigirti, kad turime konkretų NATO veiklos planą Baltijos valstybėms saugoti, kad kai kurios kitos valstybės taiko išbandytus nelengvus, bet atsakingus Lietuvos veiklos modelius ir, galų gale, ar galėjom kada sakyt, kad populiariausias šitos Vyriausybės ministras bus Žemės ūkio ministras? Jo teigimu, mes turime būti partija, kuri atvirai pasako, kad krizę įveikė Lietuvos žmonės, darbininkai, verslininkai, kad mums, kurie turime širdis, nebuvo nei vieno, kuriam tie sprendimai buvo lengvi, kad sakėme tiesą apie Lietuvos būklę. Jis taip pat sakė, kad turime atvirai kalbėti apie savo oponentus, įvardinti, kokie jie yra, ir pateikė išlaidavimo pavyzdžius. Kaip pavyzdį, kuris turėtų nutildyti socialdemokratus, A.Vidžiūnas pateikė šiandieninio jų lyderio A.Butkevičiaus skelbimą „Santakoje“ bei jį pacitavo: „Papildomos lėšos, kurias man, kaip Seimo nariui ir ministrui, pavyko nukreipt Vilkaviškiui...“. Kalbėtojas retoriškai klausė, kiek profesoriui Vytautui, Andriui, Rasai, Irenai ir Valentinui lėšų pavyko nukreipti į savo rajoną ir pabrėžė, kad TS-LKD būdinga visiškai kita mentalinė filosofija, ir šitai turim sakyt.

Pirmininko Andriaus Kubiliaus teikimu suvažiavimas patvirtino dešimt pavaduotojų. TS-LKD pirmininko pirmąja pavaduotoja tapo Irena Degutienė, pavaduotojais paskirti – Valentinas Stundys, Rasa Juknevičienė, Arvydas Vidžiūnas, Vitas Matuzas, Agnė Bilotaitė, Andrius Kupčinskas, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Kazimieras Starkevičius. A.Kubiliaus teikimu patvirtintas Politikos komiteto pirmininkas. Juo tapo ilgametis šio komiteto vadovas prof. Vytautas Landsbergis. Komiteto narius, pirmininko teikimu, patvirtino partijos taryba.

Suvažiavimas dviejų metų kadencijai išrinko partijos tarybą, prezidiumą, Priežiūros komiteto pirmininką ir narius. Į TS-LKD Priežiūros komitetą išrinkti 9 nariai: Raimundas Alekna, Arvydas Anušauskas, Stasys Šedbaras, Donatas Jankauskas, Povilas Jakučionis, Edmundas Pupinis, Rytas Kupčinskas, Agnė Bilotaitė ir Alfonsas Andriuškevičius. Komitetui vadovaus Arvydas Anušauskas.

Suvažiavime išrinki 15 prezidiumo narių: Jurgis Razma, Raimundas Alekna, Audronius Ažubalis, Arvydas Anušauskas, Dainius Kreivys, Radvilė Morkūnaitė, Mantas Adomėnas, Donatas Jankauskas, Stasys Šedbaras, Paulius Saudargas, Rimantas Jonas Dagys, Emanuelis Zingeris, Laima Andrikienė, Antanas Matulas ir Edmundas Pupinis. Kiti prezidiumo nariai yra TS-LKD įstatuose įtvirtintas pareigas užimantys partijos nariai.

Į tarybą išrinkta 50 partijos atstovų. Kiti tarybos nariai yra TS-LKD įstatuose įtvirtintas pareigas užimantys partijos nariai.

Suvažiavimas pritarė įstatų pakeitimams, patvirtino tarybos, Seimo TS-LKD frakcijos, Priežiūros ir Politikos komitetų ataskaitas.

 

Komentavimas išjungtas

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis