Prisijungimas


Organizuojamas turnyras „Vilkaviškio šaulys 2011“ Spausdinti El. paštas
Sekmadienis, 25 Rugsėjis 2011 09:24

Šaudymo varžybos „Vilkaviškio Šaulys 2011”

 

I. VARŽYBŲ TIKSLAS

Surengti sportinio šaudymo varžybas, siekiant nustatyti geriausią šaulį. Populiarinti sportinį šaudymą pneumatiniais šautuvais.

II.VARŽYBŲ DATA IR VIETA

Varžybos vykdomos 2011 m. spalio mėn. 01 d. (šeštadienį), Vilkaviškio r. sav. Pilviškių miestelyje (Pilviškių seniūnija). Šaudymo varžybų dalyviai registracija nuo 10 iki 11 val.

III.VARŽYBŲ VYKDYMAS

1. Turnyras pradedamas dalyvių supažindinimu su saugaus elgesio reikalavimais bei varžybų organizavimo tvarka. Dalyviai pasirašo saugaus elgesio instruktavimo žurnale.

2. Kiekvienam dalyviui duodama po 3 bandomuosius ir po 3 įskaitinius šūvius kiekvienai rungčiai. Taškai skaičiuojami iškarto po 3 įskaitinių šūvių.

3. Komandiniai taškai skaičiuojami po visų komandos narių atliktų įskaitinių šūvių juos susumuojant.

4. Jei kelios komandos ar keli individualūs asmenys surenka vienodą taškų kiekį, atliekami papildomi šūviai nugalėtojams nustatyti (papildomų šūvių skaičių komandoms ir individualiems dalyviams nustato varžybų teisėjas).

5. Šaudymo taškus sumuoja ir juos įskaito turnyro teisėjas ir sekretorius.

6. Šaudymo turnyro rezultatus tvirtina ir skelbia turnyro organizacinis komitetas.

7. Turnyro rungtys:

a. Komandinis šaudymas asmeniniu ginklu (atsistojus, atsiklaupus, laisva poza);

b. Komandinis šaudymas ne asmeniniu ginklu (atsistojus, atsiklaupus, laisva poza);

c. Šaudymas ne asmeniniu ginklu:

I. atsistojus (10 m.);

II. atsiklaupus (10 m.);

III. laisva poza (10 m.).

d. Šaudymas asmeniniu ginklu:

I. atsistojus (optika- 30 m., be optikos - 10 m.);

II. atsiklaupus (optika- 30 m., be optikos -10 m.);

III. laisva poza (optika- 30 m., be optikos - 10 m.).

e. Galima papildoma rungtis.

8. Visos turnyro rungtys baigiamos finaliniu šaudymu.

a. Kiekvienos turnyro rungties finale dalyvauja 3 komandos surinkusios daugiausiai įskaitinių taškų ir 3 individualūs turnyro dalyviai surinkę daugiausiai taškų;

b. Šaudymo turnyrą „Vilkaviškio Šaulys 2011” laimi ta komanda ir individualus asmuo, kuris iš 3 finalininkų surenka daugiausiai įskaitinių taškų.

9. Teisėjo suskaičiuotų taškų suma bei priimami sprendimai galutiniai ir neginčijami.

 

IV. GINKLAI IR ŠAUDMENYS

1. Šaudymo turnyre šaudoma tik techniškai tvarkingais pneumatiniais šautuvais.

2. Šaudymo turnyro dalyviai gali dalyvauti su savo asmeniniais pneumatiniais šautuvais, kurių kalibras ne didesnis kaip 4,5 mm. ir kulkos energija neviršija 7,5 J energijos.

3. Dalyviai su asmeniniais šautuvais, dalyvauja jiems skirtame pogrupyje.

4. Dalyviai su asmeniniais šautuvais gali naudoti savo kulkas.

V. DALYVIAI

1. Turnyre gali dalyvauti komandos ir individualūs asmenys. Asmuo gali dalyvauti ir komandinėje, ir asmeninėje įskaitoje.

2. Komandą turi sudaryti trys nariai.

3. Šaudymo turnyre „Vilkaviškio Šaulys 2011“ gali savarankiškai dalyvauti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus vyrai ir moterys.

4. Jaunesni kaip 18 metų dalyviai turi būti lydimi suaugusio asmens, kuris atsako už dalyvio elgesį.

VI. SAUGUMO REIKALAVIMAI

1. Varžybose naudojami tik šaulio ir aplinkinių gyvybei bei sveikatai pavojų nekeliantys ginklai ir šaudmenys.

2. Ugnies linijoje gali būti tik šauliai ir teisėjai.

3. Ginklą užtaisyti galima tik specialiai nurodytoje vietoje ir leidus teisėjui.

4. Šaudymas baigiamas atlikus rungtyje nurodytą šūvių skaičių arba po teisėjo komandos.

5. Draudžiama šaudyti ne tam skirtose, juosta nepažymėtose teritorijose.

6. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA nukreipti ginklą į žmogų.

7. Šaudymo metu ginklas visada turi būti nukreiptas į taikinio pusę.

8. Pernešamas ginklas turi būti dėkle. Jei dėklo nėra, pernešamo ginklo vamzdis turi būti nukreiptas į žemę.

9. Šaudymo zonoje draudžiama rūkyti.

10. Draudžiama ginklą palikinėti užtaisytą arba be priežiūros.

11. Už su ginklu padarytą žalą atsako ginklo savininkas.

 

VII. DISKVALIFIKACIJA

1. Teisėjas gali diskvalifikuoti komandą ar dalyvį jei:

a. Nesilaikoma taisyklių ar saugumo reikalavimų;

b. Yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų svaiginančių medžiagų;

c. Trukdo varžybų eigą.

VIII. DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA

Šaudymo varžybų dalyviai registracija nuo 10 iki 11 val. Galima registracija iš anksto elektroniniu paštu z.leskevicius@gmail.com. Tel. pasiteiravimui +370 64703453.

 

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis