Prisijungimas


Apie vieną tiesą „Santakoje“ Spausdinti El. paštas

Antanas Birgiolas

Parašiau straipsnį į „Santaką“ tikėdamasis, kad jis bus išspausdintas, bet paaiškėjo, kad šiame laikraštyje, kaip tarybiniais laikais, gali būti spausdinama tik viena nuomonė, todėl mano straipsnio neišspausdino. Taigi, pateikiu jį Jūsų teismui.

Perskaičiau UAB ,,Santakos laikraštis‘‘  vadovės ir akcininkės Dangyros Apanavičienės  2011-12-15 d. „Santakoje“ (Nr.145(3120) straipsnį „Svarstė politikus, pasmerkė spaudą“. Jame straipsnio autorė išreiškė savivaldybės tarybos Etikos komisijos, kurią sudaro trys nepriklausomi tarybos nariai, du visuomenės atstovai, iš kurių vienas – socialdemokratų partijos atstovas, asmeninį vertinimą.

Atstovų iš opozicijai priklausančių tarybos narių Etikos komisijoje nėra, nes ją sukvietus, žinau, „balsavo“  kojomis ir posėdyje nedalyvavo.

Atrodo, kad jei požiūrį į savivaldybės tarybos Etikos komisiją būtų reiškusi ne UAB „Santakos laikraštis“  vadovė ir akcininkė, o laikraščio redaktorė, tai būtų laikiusis Lietuvos žurnalistų ir leidėjų Etikos kodekso I dalies – tiesos, sąžiningumo, padorumo, II dalies – žurnalistikos nepriklausomybės ir atsakomybės  straipsnių.

Man, kaip buvusiam savivaldybės tarybos nariui, visiškai suprantama, kai tarybos narys priesaikoje  pagal  Vietos savivaldos įstatymo 22 str. 2 d. prisiekia atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas, o 23 str. numato savivaldybės tarybos nario pareigas, iš kurių svarbiausia – pirma: „Tarybos narys privalo dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose“.

Visiškai suprantama, kad nesislėpdami, atvirai, turintys patirtį tarybos nariai tarėsi kviesti naujokus atlikti privalomas tarybos nario pareigas – dalyvauti tarybos posėdyje, bet neagitavo, kaip balsuoti bet kuriuo klausimu. Savivaldybės tarybos Etikos komisija turi svarstyti posėdžiuose nedalyvaujančius tarybos narius, o už tris greta praleistus posėdžius  be pateisinamos priežasties gali Vyriausiąją rinkimų komisiją prašyti tokius šalinti iš Tarybos narių. Teisinga įstatyminė nuostata, kada tarybos narys, nenorintis priimti sprendimus balsuojant, šalinamas iš Tarybos.

Manau, kad tokie  išsišokimai prieš tarybos narius  sustiprina mano  įsitikinimus pagal liaudies patarlę, kad vienas muštas vertesnis už dešimt nemuštų.

Tikėtina, kad krintantį „Santakos“ laikraščio populiarumą sustiprina ir nemokamas jo platinimas bent kartą per metus. Siūlyčiau Savivaldybei taip pat apie savo veiklą, kitų savivaldybių pavyzdžiu,  platinti nemokamoje spaudoje.

 

 

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis