Prisijungimas


Giedriuose, Virbalyje ir Pilviškiuose prasideda naujas centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros etapas Spausdinti El. paštas

UAB „Vilkaviškio vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) praėjusių metų gruodžio mėnesį pasirašė finansavimo administravimo sutartį dėl centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projekto Vilkaviškio rajono Giedrių, Virbalio ir Pilviškių gyvenvietėse bei nuotekų valyklos statybos Pilviškiuose. 2011-12-23 buvo paskelbtas konkursas darbams, sutartį planuojama pasirašyti 2012 m. balandžio mėn., numatoma darbų trukmė 24 mėn.

Projekto tikslas yra padidinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir užtikrinti paslaugų kokybę Vilkaviškio rajono Giedrių, Virbalio ir Pilviškių gyvenviečių gyventojams.

„Šiose teritorijose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema nėra pakankamai išplėtota. Gyventojams, kurie neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, neįmanoma užtikrinti higienos normas atitinkančio geriamojo vandens tiekimo ir tinkamo nuotekų šalinimo“,- pažymėjo projekto vykdytojo UAB „Vilkaviškio vandenys“ direktorius Bernardas Marčiukonis.

Jis pažymėjo, kad įgyvendinus projektą, minėtose gyvenvietėse bus nutiesta 14,0 km naujų vandentiekio ir 16,8 km naujų nuotekų tinklų bei pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Pilviškių miestelyje. Planuojama prie vandentiekio tinklų prijungti 1198, o prie nuotekų tinklų 1509 gyventojus.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų Lietuvos gyventojų, o surinktų nuotekų išvalymo iki nustatytų normų siektina reikšmė - 100 proc. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimas yra viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijas Vilkaviškio rajono savivaldybė perdavė UAB "Vilkaviškio vandenys". Centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra užtikrins pagrindinės šios įmonės funkcijos - aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą.

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilkaviškio rajone (Giedriuose, Virbalyje, Pilviškiuose)“ Nr. VP 3-3.1-AM-01-V-02-108, prisidės prie esamų socialinių ir aplinkosaugos problemų sprendimo bei prie Europos Sąjungos, nacionalinių ir Vilkaviškio rajono strateginių dokumentų įgyvendinimo. Projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto įgyvendinimui numatyta finansavimo suma yra 14.014.000 Lt, iš kurių 11.907.783,83 Lt – ES struktūrinių fondų , 1.400.915,75 Lt – valstybės biudžeto ir 705.300,42 Lt – pareiškėjo ir partnerio lėšos.

Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

UAB „Vilkaviškio vandenys informacija

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis