Prisijungimas


Parduoda valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus Spausdinti El. paštas

vilkaviskietis.info

Žemės reformos žemėtvarkos projektuose projektuojami parduotini miškų žemės sklypai ir organizuojami jų kadastriniai matavimai. Valstybinės miškų žemės sklypų pardavimo aukcionus organizuoja Valstybės žemės fondas. Planuojama, kad pirmieji miškų pardavimo aukcionai įvyks kovo mėnesį.

Aukcionuose bus parduodami tie miškai, į kuriuos nėra pateikta prašymų atkurti nuosavybės teises ir kurie nėra priskirti valstybinės reikšmės miškams. Pažymėtina, jog saugomose teritorijose parduotini miško žemės sklypai turi atitikti Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatyme nurodytas išimtis, t.y. parduotini miško sklypai turi būti iki 5 ha ploto, įsiterpę į žemės ūkio naudmenas ir esantys tarp privačios žemės valdų.

Šiuo metu galimų parduoti aukcionuose miškų, esančių ne saugomose teritorijose, žemės plotas yra apie 90 tūkst. hektarų, tačiau jis nuolat mažėja, nes dar tęsiasi piliečių nuosavybės teisių į žemę, miškus atkūrimas. Specialistų teigimu, tikslus parduotos valstybinės miško žemės sklypų plotas bus aiškus tik įvykus pardavimo aukcionams, nes tada paaiškės, kiek potencialių pirkėjų pateikė prašymus ir kiek pirkėjų dalyvavo aukcionuose.

Teisę įsigyti parduodamus miškų žemės sklypus turi Lietuvos Respublikos piliečiai ir juridiniai asmenys, taip pat LR Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatyti užsienio subjektai. Valstybinės miškų žemės sklypus, jeigu jie įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir neviršija 1 hektaro ploto, pirmumo teise įsigyti galės besiribojančių privačių sklypų savininkai. Jei prašymą pirkti tokį įsiterpusį miško plotą pateiks vienas besiribojančio žemės sklypo savininkas, miško žemės sklypas jam bus parduodamas be aukciono, o jei prašymą pirkti pateiks keli žemės sklypų savininkai, kurių žemė ribojasi su įsiterpusiais plotais, toks miško sklypas bus parduodamas uždaro aukciono būdu tam savininkui, kuris pasiūlys didžiausią kainą.  Kitais atvejais valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai bus parduodami atviro aukciono būdu asmeniui, kuris už parduodamą miško sklypą pasiūlys didžiausią kainą.

Informacija apie numatomus vykdyti aukcionus VĮ Valstybės žemės fondo internetinėje svetainėje ir jo leidžiamame „Informaciniame privatizavimo biuletenyje“, taip pat vietiniame arba regioniniame laikraštyje. sprendimus parduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus priims ir šių sklypų pirkimo-pardavimo sutartis pasirašys Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjas.

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis