Prisijungimas


Sutikimus statyti prie vandens nesudėtingus statinius išduos žemėtvarkininkai Spausdinti El. paštas

vilkaviskietis.info

Gegužę įsigaliojo naujos taisyklės, kuriose numatyta, jog sutikimus statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius (jachtų ir valčių elingus, inžinerinius statinius, išskyrus hidrotechninius statinius) išdavinės ir Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai Žemėtvarkos skyriai.

Po vieną įrenginį

Sutikimai gali būti išduodami privataus žemės sklypo savininkui arba valstybinės žemės naudotojui, kurių valdomi žemės sklypai ribojasi su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį. Taip pat savivaldybės ir valstybės institucijoms, jeigu tokia statyba reikalinga šių institucijų funkcijoms atlikti.

Asmuo gali statyti tik vieną laikinąjį nesudėtingą statinį valstybiniame vandens telkinyje, kuris ribojasi su jo valdomu ar naudojamu žemės sklypu, išskyrus atvejus, kai laikini nesudėtingi statiniai statomi vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su rekreacijai skirtu žemės sklypu.

Darbai – per trejus metus

Asmuo laikiną nesudėtingą statinį turi pastatyti per 3 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Valstybiniame vandens telkinyje įrengiamas laikinas statinys negali būti ilgesnis kaip 25 procentai valstybinio vandens telkinio pločio toje vietoje. Visais atvejais laikinas statinys negali būti ilgesnis nei 30 metrų.

Jachtų ir valčių elingai gali būti statomi vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su rekreaciniu žemės sklypu (tai teritorijų planavimo dokumentais suformuotas kitos pagrindinės naudojimo paskirties žemės sklypas, skirtas rekreacijai). Šie reikalavimai netaikomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurioms jachtų ir valčių elingų statyba valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje reikalinga jų funkcijoms atlikti. Valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose pastatyti laikini nesudėtingi statiniai neregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

Leidimas galios dešimt metų

Sutikimą Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius išduoda 10-ies metų laikotarpiui. Valstybinės žemės naudotojui sutikimas išduodamas iki valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 10-ies metų laikotarpiui. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, laikinas nesudėtingas statinys turi būti nukeltas, jeigu subjektui nėra išduotas naujas sutikimas dėl to paties laikino statinio naudojimo valstybiniame vandens telkinyje. Pasikeitus privataus žemės sklypo savininkui arba valstybinės žemės naudotojui, kuriam buvo išduotas Sutikimas, naujasis žemės sklypo savininkas arba valstybinės žemės naudotojas perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas.

Derinimų vis tiek reikės

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui norint gauti sutikimą reikia pateikti prašymą, bendraturčio sutikimą dėl planuojamo laikino nesudėtingo statinio statybos (jei žemės sklypas bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems asmenims) ir supaprastintą laikino nesudėtingo statinio projektą, parengtą pagal Statybos techninio reglamento reikalavimus.

Laikino nesudėtingo statinio projektas turi būti suderintas su savivaldybės administracija, regioninio ar nacionalinio parko ar biosferos rezervato direkcija (jei planuojamo statinio vieta patenka į valstybinių parkų, valstybinių ir biosferos rezervatų teritorijas), Kultūros paveldo departamento teritoriniu padaliniu (jei planuojamo statinio vieta patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas, jų apsaugos zonas) ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba (jei planuojamo statinio vieta patenka į valstybės sienos apsaugos zoną arba pasienio juostą, o jeigu jų nėra – 100 m atstumu nuo vidaus vandens telkinio, kuriuo eina valstybės siena, kranto).

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis