Prisijungimas


Vilkaviškio rajone įgyvendinama vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programa Spausdinti El. paštas

Praėjus pusei metų, jau galima apžvelgti Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos įgyvendinimo eigą Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Šia programa siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius. 

Tolesnius etapus įgyvendina savivaldybės
Programai įgyvendinti 2012 m. iš valstybės biudžeto yra skirta 8 mln. litų, kurie savivaldybėms paskirstyti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį žmonių skaičių savivaldybėse. Šių metų pradžioje Socialinių reikalų ir darbo ministrui patvirtinus Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos įgyvendinimą reglamentuojančius dokumentus, tolesnius programos etapus ėmėsi įgyvendinti savivaldybės. 
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai 2012 m. kovo 30 d. sprendimu (Nr. B-TS-308) patvirtinus Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir jų naudojimo tvarkos aprašą bei vadovaujantis 2012 m. balandžio 13 d. Valstybės biudžeto lėšų vietos bendruomenių tarybų sprendimams įgyvendinti pagal Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programą naudojimo sutartimi, paskirstytos Valstybės biudžeto lėšos vietos bendruomenių tarybų sprendimams įgyvendinti. Vilkaviškio rajono savivaldybei buvo skirta 75,4 tūkst. litų programos lėšų. 

Seniūnijoms paskirstytos lėšos
Vadovaujantis Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir jų naudojimo tvarkos apraše nustatytais lėšų skirstymo kriterijais, lėšos seniūnijoms buvo paskirstytos: Bartninkų seniūnijai – 4985 Lt, Gižų – 3560 Lt, Gražiškių – 3525 Lt, Keturvalakių – 4295 Lt, Kybartų – 10 486 Lt, Klausučių – 5634 Lt, Pajevonio – 4096 Lt, Pilviškių – 7932 Lt, Šeimenos – 8450 Lt, Vilkaviškio – 14 342 Lt, Virbalio – 4414 Lt, Vištyčio – 3681 Lt. 

Tarybos sprendė dėl lėšų panaudojimo
Visose Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijose buvo išrinktos Vietos bendruomenių tarybos, kurios š. m. balandžio–gegužės mėnesiais priėmė sprendimus dėl programos lėšų panaudojimo. Daugiausia Vietos bendruomenių priimtų sprendimų yra susiję su viešųjų erdvių tvarkymu, gyvenviečių gatvių pavadinimų lentelių gamyba. 
Bartninkų seniūnijoje už numatytas lėšas bus įsigytas aplinkos tvarkymui reikalingas inventorius bei paremti sporto bei kultūriniai renginiai. 
Aplinkos tvarkymo inventoriaus reikia ir Kybartų seniūnijos Vietos bendruomenių tarybai, o dalis lėšų bus skirta baldams ir žaliuzėms, kurių stokoja Kybartų neįgaliųjų draugija bei miesto bendruomenė, įsigyti. 
Viešosios erdvės bus sutvarkytos Gižų seniūnijoje ir taip bus pagerinta gyvenamosios aplinkos kokybė. 
Gražiškių seniūnijoje numatyta įsigyti daugiamečių augalų sodinukų, statybinių medžiagų ir sutvarkyti teritorijas prie kapinių bei gimnazijos. 
Pagrindinio tako į Pajevonio civilines kapines remontui programos lėšų savo sprendimu skyrė ir Pajevonio seniūnijos Vietos bendruomenės taryba. 
Keturvalakių, Klausučių ir Pilviškių seniūnijose už programos lėšas bus pagamintos gyvenviečių gatvių pavadinimų lentelės. Dalį programos lėšų gatvių pavadinimų lentelių gamybai nusprendė skirti ir Šeimenos bei Vištyčio seniūnijų Vietos bendruomenių tarybos, o kitą dalį – viešosioms erdvėms sutvarkyti. 
Vilkaviškio miesto seniūnijos vietos bendruomenės tarybos sprendimu už programos lėšas bus įrengta vaikų žaidimų aikštelių miesto paplūdimyje. 
Tikimės, kad Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos lėšomis įgyvendinami Vietos bendruomenių tarybų sprendimai prisidės prie vietos bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimo bei prie bendruomenių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus. 

Jovita TIRVIENĖ 
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis