Prisijungimas


Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas fizinių ir privačių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) pagal klimato kaitos specialiąjią programą Spausdinti El. paštas

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (I dalies 1.1.1. punktas): „Fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“.

Pridedama:

Kvietimas teikti paraišką

Paraiškos forma ne fiziniams asmenims

Paraiškos forma, kai pareiškėjas fizinis asmuo

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas

 

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis