Prisijungimas


Klausimas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariui Antikorupcijos komisijos pirmininkui RIMVYDUI ŽIEMUI: Spausdinti El. paštas

Kas būtų atsakingas už tai, kad į valstybės tarnybą, šiuo atveju į Vilkaviškio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas, buvo paskirtas asmuo, kurio veiką ankstesnėje darbovietėje tyrė Specialiųjų tyrimų tarnyba?
– Atsakyčiau labai paprastai: žinant, kad gali pasitaikyti situacijų, kurios vėliau gali sukelti diskusijų, reikėtų laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Šiuo atveju – Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimų. Kaip reikia elgtis konkrečiai, nurodo minėto įstatymo 9 straipsnio 6 dalis: „Rašytinio prašymo, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba pateiktų informaciją apie asmenį, kurį į pareigas skiria Respublikos Prezidentas, Seimas, Seimo Pirmininkas, Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, taip pat asmenis, kuriuos rengiamasi skirti į viceministrų, ministerijų kanclerių, savivaldybių administracijos direktorių ir jų pavaduotojų, prokurorų, valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės ar savivaldybių įstaigų padalinių vadovų ir jų pavaduotojų (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, pateikimas yra privalomas. Prašymą pateikti informaciją pasirašo į pareigas asmenį skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo“.

vilkaviskietis.info

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis