Prisijungimas


VMI ir VRK informacija gyventojams, ketinantiems suteikti auką politinės kampanijos dalyviams Spausdinti El. paštas

Pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą vienas aukoti teisę turintis gyventojas per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui gali paaukoti auką, neviršijančią 10 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžių (per Seimo rinkimus aukoti gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai). Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorius savo politinei kampanijai finansuoti gali paaukoti iki 20 VMDU dydžio auką.
Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metųValstybinei mokesčių inspekcijai jo. Vykdant šį įstatymo reikalavimą, gyventojo teikiamos aukos dydis jau priimant auką bus palyginamas su Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktos gyventojo praėjusių metų (einančių prieš metų, kuriais teikiama auka) metinės pajamų deklaracijos duomenimis. Nustatytus reikalavimus neatitinkanti auka laikytina nepriimtina.
Atsižvelgiant į tai, kad ne visi gyventojai turi prievolę deklaruoti pajamas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, tie gyventojai, kurie 2012 m. ketina suteikti auką, turi teisę Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti arba patikslinti jau pateiktą metinę pajamų deklaracijos GPM308 formą už 2011 m. ir deklaruoti gautas pajamas, įskaitant ir tas neapmokestinamąsias pajamas, kurių sąrašas pateikiamas metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos pildymo taisyklių 1 priede (pavyzdžiui, pensijas, stipendijas, indėlių palūkanas, turto pardavimo pajamas). Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą rekomenduojama pateikti elektroniniu būdu dar prieš suteikiant auką, kad aukos suteikimo dieną būtų galima nustatyti, ar auka neviršija 10 procentų praėjusių metų deklaruotų gyventojo pajamų.
Taip pat atkreipiame dėmes į auką suteikusio gyventojo ir jo šeimos nario pareigą deklaruoti turtą - auką politinės kampanijos dalyviui suteikę gyventojai ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti tų kalendorinių metų, kuriais auka buvo suteikta, gruodžio 31 d. turimą turtą ir tų metų pajamas.
Išimtis nustatyta gyventojams, kurių aukos savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 40 litų. Didesnes kaip 40 litų aukas 2012 m. suteikę gyventojai ir jų šeimų nariai turės deklaruoti 2012 m. gruodžio 31 d. turimą turtą ir tų metų pajamas, pateikdami 2012 metų metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formą. Šios deklaracijos turės būti pateiktos iki 2013 m. gegužės 1 dienos.

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis