Prisijungimas


Valstybinė mokesčių inspekcija ragina nepamiršti deklaracijų Spausdinti El. paštas

Deklaruoti turtą ir pajamas Suvalkijos gyventojai turi prieš suteikiant auką politinės kampanijos dalyviui, praneša Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
Informuojame, kad š. m. birželio mėn. buvo pakeistos Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nuostatos, įpareigojančios gyventojus, aukojančius savarankiškiems politinėms kampanijos dalyviams, ir jų šeimų narius, išskyrus asmenis, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 40 litų, deklaruoti turtą (įskaitant ir pajamas).Pakeitimais nustatyta, kad gyventojai ir jų šeimų nariai deklaruoti turtą (įskaitant pajamas) privalo dar prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui.

Deklaruoti reikia kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, gruodžio 31 d. turėtą turtą ir tų metų pajamas. Turtui deklaruoti skirta deklaracija (FR0001 forma) turi būti pateikiama likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo (anksčiau reikėjo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais suteikta auka, gruodžio 31 d. turimą turtą (įskaitant pajamas), turto deklaracijas pateikiant iki kitų metų gegužės 1 d.).Bendra vieno fizinio asmens aukų suma per kalendorinius metus neturi viršyti 10 procentų jo už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų.Praėjusių kalendorinių metų pajamas gyventojai turi deklaruoti metinės turto deklaracijos FR0001 formos P priede ir metinės gyventojų pajamų deklaracijos GPM 308 formoje.
Pakeitimuose nustatytos išimtys, kai tam tikrais atvejais mokesčių mokėtoją galima atleisti nuo prievolės pateikti mokesčio deklaraciją:
Auką teikiančiam gyventojui (šeimos nariui) nereikia teikti metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos), jeigu jis tų metų pajamas deklaruoja turto deklaracijoje (FR0001P priede), tačiau tik tuo atveju, jeigu pareiga deklaruoti pajamas neatsiranda ir dėl kitų priežasčių (kalendoriniais metais eitų pareigų, būtinumo sumokėti pajamų mokestį, vykdytos individualios veiklos ir pan.). 
Dalis savarankiškam politinės kampanijos dalyviui 2012 m. aukojančių gyventojų ir jų šeimų narių dėl įvairių priežasčių jau yra deklaravę 2011 m. mokestinio laikotarpio pajamas metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje. Tokiems gyventojams deklaruoti pajamų dar kartą (šį kartą turto deklaracijos FR0001P priede) nereikia. 
Primename, kad visa informacija apie mokestines prievoles taip pat yra teikiama Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, šios konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.
Marijampolės AVMI informacija

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis