Prisijungimas


Dar yra laiko įteisinti savavališkas statybas Spausdinti El. paštas

„Santaka“, 2012-10-02

Statybos, statinių rekonstravimo, remonto ir statinių griovimo darbais (toliau vadinama tik statybų) besidomintys rajono gyventojai mūsų rajono spaudoje, respublikiniuose leidiniuose ar per kitas informacijos priemones yra dažnai informuojami apie savavališkų statybų pasekmes ir galimybes, kaip tas problemas išspręsti pačiu lengviausiu būdu. Tik dar ne visi statytojai į tai atkreipė dėmesį ir pasinaudojo kol kas Statybos įstatymo numatytomis lengvatomis. 
Tiesa, savavališkų statybų įteisinimui, kuris dažnai vadinamas „švelniuoju“ būdu, yra likę tik trys mėnesiai, nors šita galimybė atsirado prieš dvejus metus, 2010 m. spalio 1 d., įsigaliojus Statybos įstatymo pakeitimams. Įstatymo pakeitimai dvejiems metams (iki 2013 m. sausio 1 d.) suteikė itin palankias sąlygos įteisinti savavališkas statybas.

2010 m. Statybos įstatymo redakcijoje įstatymų leidėjas įtvirtino išimtinę galimybę įteisinti savavališkai pastatytus (ar dar tik statomus) statinius, kurie pastatyti nesilaikant formalių procedūrų, tačiau kai tokios paskirties statinių statyba iš esmės yra galima tame žemės sklype arba tokie savavališkų statybų darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia savavališka statyba neprieštarauja aplinkosaugos, kultūros paveldo, saugomų teritorijų teisės aktų reikalavimams bei esminiams statinio reikalavimams. Savaime suprantama, siekiančiam įteisinti savavališkas statybas statytojui pirmiausia vis tiek reikės gauti statinio statybai reikalingus dokumentus, kurie numatyti teisės aktais.
Kadangi statybą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai gana dažnai yra papildomi, keičiami, tai statytojams nelengva susigaudyti tų pakeitimų gausybėje. Dažnas statytojas išgirdęs, kad įstatymų leidėjai numato galimybę statyti kokį statinį be statybą leidžiančio dokumento (tada, aišku, kad ir be projekto), net neįsigilinęs į dokumento esmę stato ir tai, kam statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas. 
Pradedant bet kokią statybą, tikrai yra pravartu pasitarti (tai nieko nekainuoja) su specialistais. Atsinešus žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, statinių nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus (t. y. statinių kadastrinių matavimų bylą, jei tokią statytojas turi) ir pasiaiškinus, ką statytojas nori statyti, jis visada gaus išsamų kvalifikuotų projektuotojų paaiškinimą ar patarimą. Reikia ateiti į UAB Vilkaviškio architektūros biurą, kuris įsikūręs J. Basanavičiaus a. 11-205, Vilkaviškio pašto pastato II aukšte, ir išsiaiškinti, ar planuojamo statinio statyba yra savavališka, ar ne. Tada žmogus galės būti ramus dėl jau atliktų ar dar tik vykdomų statybos darbų. 
Taip pat reikia priminti, kad ir statybą leidžiantį dokumentą (taip pat ir projektą) turintis statytojas gali būti padaręs savavališkai statybai priskiriamų veiksmų: statinys pastatytas arba statomas ne projekte nustatytoje vietoje, nesilaikant projekte nustatytų statinio išorės matmenų, įrengiant kitokias negu numatytos projekte laikančiąsias konstrukcijas ar jas kitaip išdėstant, nesilaikant projekto sprendinių, susijusių su saugomos teritorijos apsaugos ar paveldosaugos reikalavimais. 
Mūsų projektavimo biuras paruošia visus reikiamus dokumentus ne tik naujoms, bet ir savavališkoms statyboms įteisinti, jei statinys iš esmės atitinka Lietuvoje galiojančias statybos normas ir teisės aktus. 
Nuo 2013 m. sausio 1 d. nebebus galimybės savavališką statybą įteisinti anksčiau įvardytu būdu, o teks mokėti valstybei įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, kurios dydis priklausys nuo savavališkai atliktų statybų masto (įmokos skaičiavimo formulė ir skaičiavimo metodika pateikta Statybos įstatyme). 

Irena MICKEVIČIENĖ 
UAB Vilkaviškio architektūros biuro direktorė

 

Komentarai 

 
#1 Ruta 2012-11-06 20:15
Laba diena,

Kazin kaip per numatyta laikotarpi suspeti iteisinti zemes sklypa, kad gauti nuosavybes teise patvirtinanti dokumenta ir kartu iteisinti savavaliskas statybas? Gaunasi uzburtas ratas, kurio rezultate be zemes sklypo negausi leidimo statybai, o su savavaliskais statiniais neiteisinsi zemes sklypo. Stai kokie sukurti teises aktai Lietuvos Respublikoje.Gal turite patarimu?
 

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis