Prisijungimas


Į Antikorupcijos komisiją niekas nesikreipia Spausdinti El. paštas

„Santakos“ inf.

Pirmąkart šiais metais surengtame Antikorupcijos komisijos posėdyje dalyvavo trys nauji nariai. Tai sausio mėnesį rajono Savivaldybės Tarybos sprendimu į komisijos sudėtį įtraukti visuomenės atstovai: Paežerių kaimo bendruomenės „Aukso ragas“ pirmininkas Algirdas Araminas bei Vilkaviškio miesto bendruomenės nariai Vidutė Petrauskienė ir Kęstutis Žiemys. Be jų, šiai komisijai priklauso dar 5 nariai – politikai Gedeminas Gudaitis, Valdas Kamaitis, Kazys Kiaulakis, Raimunda Danguolė Sutkaitienė ir Rimvydas Žiemys.

Posėdyje Antikorupcijos komisija pritarė 2012 metų veiklos ataskaitai, apsvarstė kitus reikalus. 
Svarstant Korupcijos prevencijos programos projektą, kurį komisijos nariams pristatė Savivaldybės administracijos vyr. civilinės saugos specialistas Juozas Totoraitis, buvo pasiūlyta šios programos projektą pateikti rajono Savivaldybės tarybos nariams, kad jie galėtų teikti savo pasiūlymus. 
Į darbotvarkę buvo įtrauktas ir daug diskusijų tarp politikų sukėlęs Vilkaviškio autobusų stoties reorganizavimo klausimas, tačiau galop buvo nuspręsta jį atidėti ir palaukti Savivaldybės mero atsakymų šia tema. 
Pateikdamas praeitų metų veiklos ataskaitą Antikorupcijos komisijos pirmininkas R. Žiemys pažymėjo, kad 2012 metais buvo surengti du Antikorupcijos komisijos posėdžiai. Juose komisijos nariai apsvarstė ir pateikė Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai komisijos nuostatų projektą, kuris vėliau buvo patvirtintas. Taip pat buvo aptarta galimybė išplėsti Antikorupcijos komisijos sudėtį visuomenės atstovais bei į komisiją įtraukti Savivaldybės vyriausiąjį civilinės saugos specialistą J. Totoraitį. 
Pirmininkas R. Žiemys pažymėjo, kad Antikorupcijos komisijos iniciatyva buvo kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrį, kad Savivaldybės tarybos nariams ir administracijos darbuotojams būtų organizuotas seminaras korupcijos prevencijos tema. Seminaras įvyko praeitų metų rudenį. Tai buvo pirmas šia visuomenei aktualia tema organizuotas seminaras Vilkaviškio rajono savivaldybėje. 
Po seminaro įvyko apvalaus stalo diskusija, kurioje dalyvavo Savivaldybės vadovybė, Antikorupcijos komisijos nariai ir kiti antikorupcine veikla besidomintys Savivaldybės darbuotojai. Buvo aptartos problemos, su kuriomis susiduria Savivaldybė, įgyvendindama Korupcijos prevencijos įstatymą. Išsiaiškinta, kad Savivaldybė neįgyvendina kai kurių korupcijos prevencijos priemonių, kurios yra privalomos. 
Nustatyta, kad Savivaldybės administracijoje įgyvendinama Korupcijos prevencijos programa nėra veiksminga, nenumatytas šios programos įgyvendinimo kontrolės mechanizmas. Seminare dalyvavusi Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina Paštuolienė Savivaldybės administracijai rekomendavo parengti ir patvirtinti vidinius teisės aktus, kurie reglamentuotų antikorupcinio vertinimo Savivaldybėje procedūrą, ir ieškoti galimybių parengti Savivaldybės darbuotojus, kurie galėtų kompetentingai šį darbą atlikti. Taip pat patarė įstatymų nustatyta tvarka laiku kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo, o taip pat atnaujinti Korupcijos prevencijos programą. 
2012 metais Antikorupcijos komisija nei oficialių, nei anoniminių kreipimųsi dėl korupcijos apraiškų negavo. 
Kitas Antikorupcijos komisijos posėdis planuojamas kovo mėnesį. 


 

 

Komentarai 

 
#2 Taigi, 2013-04-05 17:18
Tarybos sprendimas ne šventa karvė: jei turite pagrįstos informacijos, argumentuotai kreipkitės į Tarybą ir komisijos narį pakeis.
 
 
#1 vilkaviskietis 2013-03-26 15:53
Idomu,kodel patvirtinta netinkamos reputacijos vilkaviskiete Vidutė P.i sią komisiją.Juk ją pacią reiketu svarstyti sioje komisijoje.
 

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis