Prisijungimas


Rajono konservatoriai politikams siūlo ieškoti kompromisų Spausdinti El. paštas

Dangyra APANAVIČIENĖ, „Santaka“, 2013-04-09, Nr. 40

Savivaldybės taryboje jau kurį laiką tvyro įtampa ir nežinomybė. Dviem politikams sustabdžius savo veiklą Valdančiųjų koalicijoje, rajono vadovams dirbti tapo itin sunku, nes jie Taryboje neteko tvirtos atramos. Priimant sprendimus posėdžiuose jie gali tikėtis tik vienuolikos koalicijos partnerių palaikymo. Kaip vienu ar kitu klausimu balsuos kiti keturiolika Tarybos narių – dvylika opozicijai priklausančių atstovų ir du savo veiklą suspendavę politikai, niekas pasakyti negali. 
Visų akys vis dar nukrypusios į du Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Vilkaviškio rajono skyriaus atstovus: savo veiklą valdančiojoje daugumoje sustabdžiusį ir iš skyriaus pirmininko pareigų atsistatydinusį Rimvydą Žiemį bei Valentiną Pečiukaitį. Kalbama, kad jeigu šie konservatoriai pereitų į opozicijos pusę, kiltų valdžios perversmo grėsmė. Kol kas taip neįvyko ir šiuo metu rajono politinėje padangėje įsivyravusi įtartina tyla. 
Ką apie visa tai mano, pasiteiravime TS-LKD Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininko pavaduotojo Vytauto JUDICKO. 
– Susilpnėjus Valdančiųjų koalicijai, opozicijai atstovaujantys socialdemokratai bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai siūlė konservatoriams prisijungti ir formuoti naują valdančiąją daugumą. Kokia buvo TS-LKD skyriaus pozicija šiuo klausimu?
– Apie tai skyriuje kalbėjomės daug kartų. Buvo nuspręsta nesiblaškyti ir nebėgioti kur papuolė ir su kuo papuolė. Svarstėme, kas pasikeistų, jeigu dirbtume kitoje pusėje, ir nusprendėme, kad neverta priešintis vien tam, kad pasipriešintume bei žiūrėtume vien savo interesų. Manome, kad reikia ieškoti ir rasti bendrus kompromisus, judėti į priekį, stengtis, kad pirmiausia rajonui būtų geriau. O reikalai tikrai juda. Nors iš šalies žiūrint galbūt kitiems ir atrodo, kad ne taip greitai, kaip to norėtųsi. 
Kai valdančiojoje daugumoje tik vieno nario persvara, dirbti yra nelengva. Kita vertus, nėra to blogo, kuris neišeitų į gera. Kai tokia trapi dauguma, sprendimai svarstomi plačiau ir kruopščiau, daugiau tariamasi su koalicijos partneriais. Tad visus klausimus dabartinei valdžiai tenka derinti itin atsakingai ir „buldozerio įjungti“, t. y. be diskusijų „prastumti“ kokį nors klausimą, jau nebeišeina. Problemos daugiau išgvildenamos tiek pozicijoje, tiek ir opozicijoje, o nuo to rajonas tikrai nenukenčia. 
– Ar Jus, kaip koalicijos partnerius, tenkina dabartinis vadovavimas rajono Savivaldybei?
– Jeigu pasakyčiau, kad viskas labai gerai, tai akivaizdžiai meluočiau. Kaip bet kuriame kitame darbe, taip ir čia nėra taip viskas paprasta. Dirbti valdantiesiems yra labai sunku, yra įvairių nuomonių, tam tikrų nesutarimų. Norėtųsi, kad poslinkiai būtų akivaizdesni ir greitesni, bet, kaip minėjau, ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. 
– Kokias didžiausias valdančiųjų klaidas galėtumėte įvardyti?

– Manau, kad šiek tiek trukdo dirbti praeitis, besitęsiantis jos šleifas. Poslinkiai būtų ryžtingesni, jei dabartinėje valdžioje nebūtų jau kartą vadovavusiųjų. Juk taisyti svetimas klaidas, o tuo labiau apie jas kalbėti būtų kur kas lengviau nei apie savas. 
Bet matau, kad stengiamasi tas klaidas taisyti ir norima dirbti toliau. Du metai praėjo, praeitis jau turėtų nebekliudyti, ir trečiaisiais kadencijos metais jau turėtų pasirodyti rezultatai. 
Be to, nereikėtų kaltinti vien tik aukščiausių vadovų. Daug kas priklauso ir nuo Savivaldybės administracijos specialistų sumanumo bei pastangų, jų iniciatyvos ir noro dirbti viena kryptimi. Juk dirbama ne prieš kažką ir ne kažkam, o Vilkaviškio rajono žmonėms. 
– Ypač daug kritikos valdantieji sulaukia iš opozicijos.
– Kritikuoti yra lengviausia. O ką gero jie pasiūlo? Na, nepritarė šių metų Savivaldybės biudžetui, bet tada galėjo pasiūlyti savo sudėliotą alternatyvų variantą. Vien pasakyti, kad tai negerai irgi nėra gerai. Opozicija atrodytų šimtą kartų solidžiau, jeigu ne tik kritikuotų, bet ir teiktų siūlymus, kaip išspręsti vieną ar kitą problemą. 
– Kai viename iš rajono Tarybos posėdžių Rimvydas Žiemys, tada dar vadovavęs TS-LKD Vilkaviškio rajono skyriui, pareiškė apie savo veiklos sustabdymą Valdančiųjų koalicijoje, daug kas iš netikėtumo neteko amo. Ar skyriaus nariams taip pat buvo netikėtas toks partijos lyderio žingsnis?
– Mums tai buvo didelis netikėtumas, nes iš valdančiosios daugumos R. Žiemys pasitraukė su mumis nepasitaręs ir neinformavęs. 
– Kaip manote – kodėl?
– Matyt, žinojo, kad mes tam nepritarsime. 
– Netrukus jis atsistatydino ir iš skyriaus pirmininko pareigų. Kokią pasitraukimo priežastį jis įvardijo skyriaus nariams?
– R. Žiemys TS-LKD Vilkaviškio rajono skyriui vadovavo nuo 1997 m. rugsėjo iki šių metų sausio 7 d. Daugiau nei penkiolika metų tempė šį, sakyčiau, nelengvą vežimą. Sakė, kad pavargo, nori ramesnės veiklos. Tai labai suprantama. 
Kita vertus, sustabdydamas savo veiklą Valdančiojoje koalicijoje R. Žiemys teigė, jog taip pasielgė norėdamas Tarybą supurtyti, sukrėsti. Jis tokiu būdu siekė, kad kažkas reaguotų į jo pastabas, į jo siūlymą sudaryti bendrą koalicijos veiklos programą, bandė kažką keisti. Nesulaukęs reakcijos pasitraukė ne tik iš valdančiosios daugumos, bet ir iš skyriaus pirmininko pareigų. 
– Nejaugi sukrėtimas taip ir neįvyko?
– Supurtymas įvyko ir partijoje, ir Tarybos valdančiojoje daugumoje. To pasekmė yra, na, kad ir Valdančiųjų koalicijos veiklos programos gimimas. Taip pat pasiekta, kad prieš kiekvieną Tarybos posėdį pagaliau pradėti rengti konsultaciniai pasitarimai, į kuriuos kviečiami ir valdančiosios daugumos, ir opozicijos atstovai. Taryboje atsirado daugiau kalbėjimosi, liko mažiau neaiškumų ir klausimų tvirtinant sprendimus. Nuo to visiems tik geriau. Teigiamų poslinkių tikrai yra, o toliau jie turėtų būti dar ryškesni. 
– Ar Vilkaviškio rajono skyriui vadovaujate Jūs?
– Kaip pirmininko pavaduotojas, dabar aš laikinai vadovauju skyriui, o gegužės mėnesį numatytas ataskaitinis susirinkimas, kuriame ir išrinksime skyriaus pirmininką. Prieš tai, balandžio 22–23 d., vyks partijos suvažiavimas, kuriame bus renkamas partijos lyderis, tam dabar ir ruošiamės. 
– Ar derinate savo veiksmus su partijos vadovybe, su pirmininku Andriumi Kubiliumi? Kiek savarankiškumo turite sprendžiant dėl savo veiklos rajone?
– Partija turi savo strategiją ir taktiką, po rinkimų paprastai derinamos jungimosi į koalicijas pozicijos. Tačiau griežtų rėmų, nurodymų nebūna, leidžia veikti demokratiškai, nors pasitarti, suprantama, turime. 
– Į partijos pirmininko postą pretenduoja keturi kandidatai: dabartinis partijos vadovas Andrius Kubilius, Seimo narys Valentinas Stundys ir europarlamentarai Laima Andrikienė bei Vytautas Landsbergis, kuris, beje, labai kritikuoja dabartinę partijos kryptį ir laikyseną. Kurį kandidatą suvažiavime palaikys vilkaviškiečiai?
– Vilkaviškio rajono skyrius pasisako už tą, kuris ir vadovavo – už Andrių Kubilių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-LKD Vilkaviškio rajono skyriui laikinai vadovaujantis Vytautas Judickas teigė, jog konservatoriai nesiblaškys ir perviliojami nesileis.

R. Čėplos nuotrauka

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis