Prisijungimas


A. Bilotaitė: „Dabartinė regionų plėtros politika neefektyvi – situaciją reikia keisti iš esmės“ Spausdinti El. paštas

Seime vykusioje spaudos konferencijoje Seimo narė, Regionų plėtros šešėlinė ministrė Agnė Bilotaitė ir Zarasų rajono savivaldybės meras, ES Regionų komiteto vicepirmininkas Arnoldas Abramavičius pristatė Regioninės plėtros politikos gaires. Pristatyme buvo akcentuota, kad politiniame gyvenime neužtektinai skiriama dėmesio tokiai svarbiai sričiai kaip tolygi regionų plėtra ir vystymas. Atotrūkis tarp didmiesčių, ypač Vilniaus, bei likusios Lietuvos dalies netrukus gali pasiekti kritinę ribą, todėl būtina imtis priemonių.
„Mūsų atliktoje analizėje aiškiai konstatuojama, kad esamos politikos ir taikomų priemonių nepakanka, todėl būtina viešai kelti šiuos klausimus ir inicijuoti diskusijas bei naujų priemonių taikymą“, – teigė Seimo narė Agnė Bilotaitė. Pasak politikės, regionų plėtrai ir tolygiam vystymuisi iki šiol nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys, ši sritis nebuvo įtraukta nė į vienos partijos programines nuostatas.

„Esama savivaldybių biudžetų formavimo metodika nemotyvuoja savivaldybių, nes papildomai surinktus mokesčius savivaldybė grąžina į valstybės biudžetą, ir taip savotiškai praranda galimybę panaudoti savo uždirbtas lėšas savo regionui“, – sakė Zarasų rajono savivaldybės meras A. Abramavičius. Pasak mero, tokios viešos diskusijos yra labai svarbios savivaldybėms, kurios pačios galėtų daug aktyviau įsijungti ir siūlyti priemones, gerinančias galimybes pritraukti Europos Sąjungos 2013-2020 m. struktūrinės paramos lėšas bei efektyviai jas panaudoti.  
„Tolygiam visos šalies vystymuisi regionų plėtra yra ypač svarbi. Manau, kad pristatytos yra idėjos yra geros, tad labai tikiuosi, kad vien todėl, kad iniciatyva kyla iš Tėvynės Sąjungos, tai nebus kliūtis jas įgyvendinti“, – pažymėjo parlamentarė.
Regioninės plėtros gairėse siūloma kurti sistemą, pagal kurią savivaldybės būtų finansiškai motyvuojamos įgyvendinti projektus, kurie užtikrintų darbo vietų kūrimą, specifinių problemų sprendimą, priklausomai nuo savivaldybių veiklos specifikos ir poreikių. Regioninės plėtros gairių autoriai siūlo kuo greičiau atsisakyti kompensacinės regioninės politikos, nes per didelė Europos Sąjungos paramos koncentracija į infrastruktūros gerinimą daugeliu atveju nesukūrė pagrindo sėkmingesniam regionų ekonominiam vystymuisi.
„Turime daug gražių pavyzdžių, kai rajonuose buvo restauruojami dvarai ir kiti objektai, tačiau turistų pritraukimo strategijos niekas neanalizavo ir šia kryptimi mažai kas dirbo, – pristatydama analizę kalbėjo Seimo narė. – Savivaldybės atnaujintas infrastruktūras išlaiko, tačiau neanalizuoja ir nepagalvoja, kaip tas atnaujintas infrastruktūras įdarbinti, kaip sukurti darbo vietas, kaip jas išlaikyti.“
Regioninės plėtros politikos gairėse siūlomos ir konkrečios priemonės. Siūloma aktyvinti bendradarbiavimą regioniniu lygmeniu ir su centrinės valdžios agentūromis, kurios savo ruožtu taip pat savo prioritetu turėtų laikyti būtent regionus, o ne didmiesčius. Atkreiptas dėmesys, kad nuo 2020 m. būtina svarstyti galimybę mažinti regionų skaičių, juos koncentruojant ir paliekant penkis pagrindinius Lietuvos etninius regionus – Aukštaitiją, Žemaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją bei Mažąją Lietuvą. Toks skirstymas ne tik geriau atspindėtų regionų etnokultūrinę ir istorinę patirtį, bet ir leistų daug geriau išnaudoti jų ekonominę skalę bei pasinaudoti Europos Sąjungos skiriama didesne parama.

 

Komentarai 

 
#1 Rimvydas 2013-06-19 11:26
Vienas iš būdų didinti regionų gyvybingumą – kai kurių valstybės valdymo funkcijų decentralizavimas. Taupant pinigus naikinamos darbo vietos periferijoje, o jei darbą vis tiek reikia atlikti, – jos atsiranda sostinėje. Paskui jas į sostinę išvyksta ir gabiausieji. Tas pat ir su didžiosiomis akcinėmis bendrovėmis. Tada blogėja smulkaus ir vidutinio verslo padėtis, mat didžiosios bendrovės o ir centralizuotos valdymo institucijos prekes ir paslaugas perka sostinėje, o ne pas vietos verslininkus. Stambūs viešieji konkursai irgi meškos paslauga smulkiam ir vidutiniam verslui.
 

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis