Prisijungimas


Marijampolės regiono potencialas įvertintas Europos lygiu Spausdinti El. paštas

Marijampolės regionas, kaip turintis potencialą ir pažangus regionas, pateikęs profesionalią verslumo strategiją,  gavo sertifikatą Europos Sąjungos Regionų komiteto organizuotame 2014 m. verslaus Europos regiono konkurse.
Šis, kasmet organizuojamas, konkursas padeda sužinoti apie išskirtinę verslumo viziją turinčius Europos Sąjungos regionus ir juos apdovanoti. Marijampolės regionas, pirmasis iš Lietuvos regionų, gavęs apdovanojimą verslaus Europos regiono konkurse.
Dalyvavimui konkurse Marijampolės regiono plėtros taryba pritarė dar 2012 gruodžio mėn.
Rengiant paraišką, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyrius organizavo susitikimą su Marijampolės apskrities savivaldybių administracijų, Marijampolės kolegijos, Marijampolės profesinio rengimo centro, Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo, Marijampolės teritorinės darbo biržos, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacinio centro, Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus, Šakių verslo informacijos centro, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro bei verslo atstovais, Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 metais galimybių studijos rengėjo UAB „BGI Consulting“ analitikais.

Institucijos teikė informaciją apie vykdomas verslumo skatinimo priemones ir verslumo galimybes Marijampolės regione. Paraišką patvirtinus Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkui Algiui Žvaliauskui, Marijampolės apskrities skyrius 2013 m. vasario mėn. dokumentaciją pateikė Europos Regionų komitetui.
Paraiškas vertino Europos Regionų komiteto komisija, sudaryta iš verslo ir regioninės politikos sričių ekspertų. 2014 m. verslaus Europos regiono nominaciją gavo Flandrijos (Belgija), Marche (Italija) ir Noord-Brabant (Olandija) regionai.
Dar keturi regionai: Marijampolė (Lietuva), Limousin (Prancūzija), Valonija (Belgija) ir Gran Canaria (Ispanija) gavo garbės apdovanojimus ir sertifikatus, patvirtinančius regionų galimybes verslumo srityje. Apdovanojimai ir sertifikatai regionams įteikti 2013 m. liepos 3 d. Europos Regionų komiteto plenarinės sesijos metu. Iš viso konkurse dalyvavo 16 Europos regionų.
Pristatant Marijampolės regiono strategiją, atkreiptas dėmesys į tai, kad Marijampolės regionas – verslo plėtrai palankioje geografinėje vietoje esantis regionas, turintis išplėtotą verslui reikalingą infrastruktūrą ir verslius bei socialiniai atsakingus žmogiškuosius išteklius. Svarbus regiono smulkaus ir vidutinio verslo privalumas – sugebėjimas lanksčiai reaguoti į pokyčius ir išnaudoti pasienio su Lenkija ir Rusijos Federacija galimybes – buvimą Rytų ir Vakarų rinkų kryžkelėje.
Regione kartu su plėtojamomis tradicinėmis verslo šakomis įgyvendinamos naujos socialinio verslumo iniciatyvos – regiono verslo įmonės skatina jaunimo užimtumą, įgyvendina projektus, kurių tikslas ugdyti jaunimo verslumą. Todėl verslaus regiono strategijoje dėmesys skirtas ne tik tradiciniam verslumui – gamybos ir paslaugų plėtrai, bet ir socialiniam verslumui, įtraukiant jaunimą, vietos veiklos grupes. Tokiai plėtros strategijai Marijampolės regione tinkamos sąlygos, nes tai mobilus, teritorine prasme koncentruotas regionas.
Europos Regionų komiteto ekspertai palankiai įvertino regiono strategiją, kurioje numatytos šios pagrindinės Marijampolės regiono, kaip verslaus regiono, plėtros gairės:

Tradicinių verslo sektorių gamybinių pajėgumų stiprinimas

Išskirtinis regiono bruožas – gerai išvystytas žemės ūkis. Dėl to regiono pramonės struktūroje svarbią vietą užima maisto pramonė. Artimiausiu laikotarpiu gamybines apimtis planuoja išplėsti ir naujas darbo vietas kurti maisto pramonės įmonės.

Investicijos į sąlygų verslo plėtrai gerinimą

Vienas svarbiausių regiono uždavinių – sukurta ir funkcionuojanti infrastruktūra, sudaranti palankias sąlygas naujų įmonių steigimui ar veiklą vystančių įmonių plėtrai pramoninėse zonose. Į Marijampolėje esančią laisvąją ekonominę zoną planuojama investuoti 7 mln. eurų. Siekiant pagerinti verslo sąlygas regione, planuojama investuoti į kelių ir geležinkelių infrastruktūrą.

Strateginis viešųjų investicijų 2014–2020 m. planavimas

Marijampolės regiono plėtros tarybos patvirtintame Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams projekte nustatyta regiono vizija, siekiami tikslai ir viešųjų investicijų investavimo sritys 2014–2020 m. laikotarpiui. Viešojo sektoriaus investicijas planuojama nukreipti į ekonomikos skatinimą, tolygų ir efektyvų viešosios infrastruktūros plėtojimą, taip didinant regiono investicinį patrauklumą. Bendra į planą įtrauktų investicinių priemonių įgyvendinimui reikalinga lėšų suma – 342 mln. eurų.

Socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo skatinimas

Marijampolės regione įgyvendinamos inovatyvios socialinės atsakomybės ir verslumo mokymo projektai. Vienas iš naujų ir sėkmingai plėtojamų socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo skatinimo pavyzdžių yra regiono verslo įmonės „ARVI“ ir Marijampolės savivaldybės įsteigta ne pelno siekianti organizacija VšĮ “Sveikatingumo idėjos”.

Partnerystės tarp mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus stiprinimas

Siekiamas partnerystės tarp mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus rezultatas – regione rengiami specialistai, atitinkantys regiono verslo įmonių poreikius.
Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko Algio Žvaliausko nuomone, pirmą kartą tokio pobūdžio konkurse dalyvavusio Marijampolės regiono teigiamas įvertinimas ir gautas sertifikatas liudija Marijampolės regiono verslo įmonių potencialą ir jų sėkmingą veiklą bei yra paskata regiono viešosioms institucijoms skatinti verslumą regione bei regiono švietimo institucijoms bendradarbiauti su verslo įmonėmis rengiant specialistus ir keliant darbuotojų kvalifikaciją.

Jurgita Pačkauskaitė,
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis