Prisijungimas


Miestiečiai išleidžia daugiau Spausdinti El. paštas

Vilkaviškis.info

Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis, praneša, kad vidutinės namų ūkių vartojimo išlaidos 2012 m. buvo 854 litai vienam asmeniui per mėnesį. Palyginti su 2008 m., vartojimo išlaidos padidėjo 0,5 procento, arba 4 litais per mėnesį. Įvertinus vartojimo kainų augimą, vartojimo apimtis sumažėjo 11,5 procento.
Miestiečių vidutinės mėnesio vartojimo išlaidos buvo 923 litai, kaimo gyventojų – 715 litų. Palyginti su 2008 m., vidutinės vartojimo išlaidos mieste padidėjo 1,5 procento, o kaime – sumažėjo 2 procentais.
2012 m., palyginti su 2008 m., padidėjo gyventojų vartojimo išlaidos maistui, būstui, vandeniui, elektrai, dujoms ir kitam kurui, sveikatos priežiūrai ir švietimui, iš jų išlaidų būsto nuomai, vandeniui ir energijai padidėjimas viršijo kainų augimą.

Namų ūkiai 2012 m. maistui (neskaičiuojant pinigų, išleistų kavinėse, restoranuose, valgyklose) skyrė trečdalį (33,7 proc.) visų vartojimo išlaidų. Tai sudarė vidutiniškai 288 litus vienam namų ūkio nariui per mėnesį. Išlaidos maistui namuose 2012 m., palyginti su 2008 m., išaugo 4,3 procento, o jų lyginamoji dalis vartojimo išlaidose padidėjo 1,2 procentinio punkto. Išlaidų maistui didėjimą lėmė kainų augimas (maisto produktų kainos per šį laikotarpį išaugo vidutiniškai 12,9 proc.), įtakos turėjo ir tai, kad gyventojai dažniau maitinosi namuose – sumažėjo išlaidos maistui kavinėse, restoranuose, valgyklose. Išlaidos maistui namuose, įskaitant natūrinį suvartojimą, mieste sudarė 31,7 procento visų vartojimo išlaidų, kaime – 39,2 procento.
Vartojimo išlaidos būstui, vandeniui, elektrai, dujoms ir kitam kurui sudarė 153 litus vienam namų ūkio nariui per mėnesį: mieste – 179 litus, kaime – 101 litą (atitinkamai 19,4 ir 14,1 procento namų ūkio vartojimo išlaidų). Palyginti su 2008 m., šios išlaidos išaugo 50,3 procento, o eliminavus kainų augimą, padidėjimas sudarė 11,9 procento. Išlaidų būstui, vandeniui, elektrai, dujoms ir kitam kurui lyginamoji dalis vartojimo išlaidose, palyginti su 2008 m., padidėjo 6 procentiniais punktais (mieste – 6,6, kaime – 4 procentiniais punktais).
Išaugus būtinosioms išlaidoms ir beveik nepadidėjus pajamoms, gyventojai taupė mažindami išlaidas būsto apstatymui ir namų apyvokos įrangai, laisvalaikiui ir kultūrai, kavinėms ir restoranams. Sumažėjo išlaidos drabužiams ir avalynei bei ryšiams, tačiau tai didele dalimi lėmė šių prekių ir paslaugų grupių kainų mažėjimas.
2012 m. būtiniausių išlaidų dalis vartojimo išlaidose (išlaidos maistui, būstui, vandeniui, elektrai, kurui, sveikatos priežiūrai ir transportui), palyginti su 2008 m., padidėjo tiek mieste, tiek kaime ir sudarė atitinkamai 67 ir 70 procentų visų vartojimo išlaidų.
Pensininkų namų ūkiuose būtiniausios išlaidos sudarė 80 procentų visų vartojimo išlaidų. Pensininkai 2012 m. maistui skyrė 41 procentą vartojimo išlaidų, būstui, vandeniui ir energijai – 23 procentus (į šias išlaidas įskaičiuotos ir kompensacijos būsto šildymui ir vandeniui), sveikatos priežiūrai – 12,5 procento išlaidų.
Sugrupavus apklaustų namų ūkių narius pagal disponuojamųjų pajamų lygį, paaiškėjo, kad mažiausiomis pajamomis disponavusios pajamų kvintilinės grupės vidutinės vartojimo išlaidos buvo 474 litai vienam asmeniui per mėnesį ir sudarė 56 procentus vidutinio vartojimo išlaidų lygio. Šie asmenys maistui skyrė 39 procentus vartojimo išlaidų – tai sudarė 6 litus per dieną.

 

Statistikos departamento inf.

 

Komentarai 

 
#1 tiotaweesalt1987 2019-04-05 04:48
Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим. Процитировал вас на моем сайте https://jet-s.ru рассказать о сайте google
 

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis