Prisijungimas


Vilkaviškio savivaldybė pasiekė geriausią iki šiol turėtą įvertinimą Lietuvos savivaldybių indekse Spausdinti El. paštas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas pristatė jau trečiąjį Lietuvos savivaldybių vertinimą – Lietuvos savivaldybių indeksą 2013. Remiantis 2012 metų duomenimis, šis indeksas parodo geriausiai ir prasčiausiai besitvarkančias savivaldybes. Remiantis įvairiais savivaldybės veiklą apibūdinančiais rodikliais pateikiamas 7-ių miestų savivaldybių ir 53 rajonų savivaldybių veiklos vertinimas. Tyrimas apima dešimt gyventojams ir investuotojams aktualių sričių: komunalinis ūkis, transportas, švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, investicijos, mokesčiai, turto valdymas, administracija, biudžetas.
Iš 53 rajonų savivaldybių sąraše Vilkaviškio rajono savivaldybė užima 25 vietą su 49,2 balo. Geriausiųjų penketuką sudaro Kauno r. - 68,4; Plungės, Druskininkų, Mažeikių ir Kėdainių savivaldybės - daugiau nei 61 balas. Blogiausių rajono savivaldybių sąrašą vainikuoja Šakių rajono savivaldybė, surinkusi tik 37,4 balo. Kiek geriau už ją surinko Radviliškio r. ir Joniškio r. savivaldybės, nepasiekę 40 balų. Iš kaimyninių savivaldybių geriausiai pasirodė Kazlų Rūdos savivaldybė - aštunta su 58 balais, paskui ją rikiuojasi Kalvarijos savivaldybė su 56,5 balo, Marijampolė – vienuolikta su 56 balais.

Kas kelia, ir kas tempia žemyn mūsų savivaldybę

Kaip konstatuoja LLRI ekspertai, Vilkaviškio savivaldybės pasiekta 25 vieta - tai geriausias iki šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė aukštesni įvertinimai administracijos, biudžeto bei investicijų srityse. Investicijų srityje labiausiai išsiskiria spartus materialinių investicijų kiekio augimas bei veikiančių ūkio subjektų skaičiaus vienam gyventojui augimas. Geram investicijų srities įvertinimui reikalingas ir tiesioginių užsienio investicijų kiekio augimas. Administracijos srities teigiamas įvertinimas labiausiai pasižymi mažėjančių skundų bei ginčų skaičiumi. Tuo tarpu išaugusi atvirų viešųjų pirkimų dalis iki 95 proc. visuose viešuosiuose pirkimuose (išskyrus mažos vertės) teigiamai paveikė bendrą biudžeto srities įvertinimą. Kad pasiektų aukštesnę poziciją reitinge, Vilkaviškio r. pritrūko geresnių įvertinimų komunalinio ūkio, socialinės rūpybos bei turto valdymo srityse. Nuostolinga savivaldybės įmonių veikla šilumos bei vandens tiekimo atveju nulėmė prastesnius komunalinio ūkio srities įvertinimus. Turto valdymo srityje gautų balų skaičių neigiamai paveikė augantis savivaldybės valdomų įmonių skaičius.
Vidutinis darbuotojų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų šalyje yra 3,2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, tarybos narių, kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius tenkantis 1000-iui gyventojui 2012 m. buvo nežymiai didesnis už šalies vidurkį. Neringos savivaldybėje darbuotojų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų 2012 m., buvo didžiausias ir siekė 14,7. Mažiausias santykis fiksuotas Vilniaus m. savivaldybėje, kurioje 1000-iui gyventojų tenka 1,2 darbuotojo.
Kiek suneraminti reikėtų dėl socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus, tenkančio 1000-iui gyventojų mūsų savivaldybėje - 127, kai šalies vidurkis yra - 95. Materialinių investicijų mūsų savivaldybėje vienam gyventojui tenka tik 2299 Lt, kai šalyje - 4104 Lt. Gerokai atsiliekame nuo kitų savivaldybių ir tiesioginėmis užsienio investicijomis, tenkančiomis vienam gyventojui - 142 Lt., kai šalies vidurkis - 4448 Lt.

 

Ką parodo savivaldybių indeksas

 

Reitinguodami savivaldybes LLRI darbuotojai stengėsi atsakyti į šiuos klausimus: ar savivaldybės išmoko efektyviai valdyti biudžetą ir pažaboti įsiskolinimus? Kiek nenaudojamo turto išlaikoma už mokesčių mokėtojų pinigus? Kurios savivaldybės labiausiai įsitraukusios į komercinę veiklą? Kaip/ar optimizuojamas mokyklų tinklas drastiškai mažėjant mokinių skaičiui? Kur efektyviausiai tvarkoma sveikatos priežiūros sistema? Kurioje savivaldybėje gyventojams mažiausiai reikia pašalpų? Mokesčiai – kokios tendencijos miestų ir rajonų savivaldybėse? Ar investicijų pritraukimas turi įtakos nedarbo lygio mažėjimui?...

Remiantis indekso vertybėmis ideali savivaldybė:

• Taupo mokesčių mokėtojų pinigus, gyvena pagal savo pajamas, skaidriai naudoja biudžeto lėšas.

• Savo veikla neriboja vartotojų pasirinkimo, skatina konkurenciją tarp paslaugas teikiančių įmonių ar įstaigų.

• Mažina mokesčių naštą, užtikrina palankias sąlygas verslui.

• Efektyviai valdo turimą turtą ir privatizuoja tą turtą, kuris nėra būtinas pagrindinėms funkcijoms vykdyti.

• Atsisako nebūtinų, nepirminių savo funkcijų.

• Savo funkcijoms vykdyti pasitelkia efektyviau veikiantį privatų sektorių.

• Mažina administracinę ir biurokratinę naštą.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas taip pat pateikė pasiūlymus savivaldybėms, kaip tvarkyti su ūkiu. Keletas jų:

Komunalinio ūkio padėtis didele dalimi priklauso nuo savivaldybės priimamų sprendimų. Šilumos ūkis, vandens tiekimas, atliekų tvarkymas, daugiabučių administravimo paslaugos yra sritys, su kuriomis tiesiogiai susiduria ir kurios yra aktualios kiekvienam savivaldybės gyventojui. Siekiant, kad šios paslaugos gyventojams būtų teikiamos geriau, pigiau ir efektyviau, labai svarbu leisti įmonėms konkuruoti tarpusavyje, atverti kelią laisviems susitarimams tarp gyventojų ir paslaugas teikiančių įmonių bei užtikrinti žmonių galimybę rinktis. Šilumos tiekimo paslaugas organizuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės pagrindu, visiškai arba iš dalies privatizuoti šilumos tiekimą. Siekti, kad savivaldybei priklausančios komunalinių paslaugų įmonės dirbtų nenuostolingai, didinti jų veiklos efektyvumą, pritraukiant privatų kapitalą. Leisti atliekų surinkimo paslaugas teikti privačioms įmonėms.

Socialinės rūpybos srityje siekiant tikslingos ir taupios socialinės rūpybos savivaldybėse svarbu užtikrinti, kad socialinę paramą (išmokų ar socialinių paslaugų pavidalu) savivaldybėse gautų tik tie asmenys, kuriems jos tikrai reikia. Be to, socialinės rūpybos funkcija savivaldybėse turi būti vykdoma taupant mokesčių mokėtojų pinigus ir biudžeto lėšas. Mažinti piktnaudžiavimą socialine parama, didinti jos efektyvumą įvedant aiškius kriterijus (pvz., stebėti faktinį žmonių pragyvenimo lygį, neteikti socialinės paramos asmenims, kurie į viešuosius darbus atvyksta neblaivūs). Trečia, socialinė parama neturi mažinti paskatų žmonėms patiems rūpintis savo gerove.
Investicijų plėtros srityje siūloma mažinti biurokratinius barjerus norintiems investuoti. Užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje būtų investuotojams paruoštų žemės sklypų su patvirtintais detaliaisiais planais ir prie sklypo privesta būtina infrastruktūra. Kur įmanoma, viešojo sektoriaus projektus vykdyti naudojantis viešojo ir privataus sektorių partneryste. Spartinti ir supaprastinti detaliojo plano tvirtinimo bei statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras.
Turto valdymo srityje - mažinti savivaldybei priklausančių įmonių ir viešųjų įstaigų skaičių. Mažinti savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų (ypač nenaudojamų) plotą. Atsisakyti savivaldybei priklausančių pirčių, laidojimo namų, daugiabučių administravimo paslaugas teikiančių įmonių, kirpyklų, knygynų.
Administravimo srityje siūloma mažinti savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų skaičių. Tobulinti oficialias savivaldybių interneto svetaines taip, kad jos būtų patogios ir informatyvios savivaldybės gyventojams.

Parengta pagal LLRI inf.

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis