Prisijungimas


Politikai ietis sukryžiavo dėl autobusų stoties Spausdinti El. paštas

Dangyra APANAVIČIENĖ, „Santaka“, 2013-10-31

Taryboje – nauja narė
Savivaldybės tarybos posėdis antradienį prasidėjo iškilmingu momentu. Prieš pradėdami svarstyti numatytus darbotvarkės klausimus, politikai atsistoję išklausė naujos Tarybos narės Mavliudos Melibajevos priesaiką, kurią priėmė iš sostinės atvykusi Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Živilė Verbylaitė. 
M. Melibajeva, viena iš Seimo nario Algirdo Butkevičiaus padėjėjų, rajono Taryboje pakeitė rugsėjo mėnesį mirusį opozicinės Socialdemokratų partijos atstovą Juozą Iešmantavičių. Beje, partijos bičiuliai posėdyje užsiminė, kad bus siūloma J. Iešmantavičiui, kaip ilgamečiam politikui, savivaldoje dirbusiam nuo 1965 metų, suteikti Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardą. 

Argumentų neišgirdo
Po gražios ir iškilmingos posėdžio pradžios prasidėjo karštų emocijų „audros“. 
Opozicijos atstovai pasiūlė iš darbotvarkės išbraukti 45 ir 46 klausimus, susijusius su UAB Vilkaviškio autobusų stoties ir UAB Vilkaviškio komunalinio ūkio reorganizavimu. Pasiūlymą pateikęs Tarybos narys Kazys Kiaulakis pareiškė, kad opozicijos atstovai, apibendrinę visą turimą informaciją, nerado pagrindo sprendimui jungti šias dvi Savivaldybei priklausančias įmones, todėl ir paprašė šio klausimo nesvarstyti. Politikas paminėjo, jog Vilkaviškio autobusų stotis turi galimybių užsidirbti ir, ko gero, gali toliau gyvuoti. 
Į mero Algimanto Antano Greimo prašymą konkrečiau pagrįsti tokius samprotavimus atsakymo iš opozicijos nesulaukta. Meras dar bandė apeliuoti į oponuojančiųjų sąžinę, sakydamas, kad nenormalu laikyti įmonę su vieninteliu darbuotoju (autobusų stoties direktoriumi), kuris net neturi ką veikti. Be to, pasak mero, reorganizavus bendroves Savivaldybė atsikratytų nepatogios sutarties su stoties nuomininkais – UAB „Kautra“. Meras prašė politikų problemos daugiau neatidėlioti ir padėti tašką pabodusioje istorijoje. 
Tačiau mero įtikinėjimų opozicijai priklausantys socialdemokratai bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai nesiklausė ir reikalavo klausimą būtinai atidėti. 
„Žinote, čia jau ne komedija, o tragikomedija“, – suirzęs situaciją įvertino Tarybos narys Gintautas Plečkaitis, kaip ir daugelis posėdžio dalyvių nesupratęs tokio opozicijos žingsnio. 
Įmonių reorganizavimo klausimas svarstomas jau kone metus ir opozicijos iniciatyva atidedamas ne pirmą kartą, tad atrodytų, kad jau seniai visi galėjo viską išsiaiškinti ir apsispręsti. Kodėl reikėjo vėl atidėti sprendimą, argumentų opozicija taip ir nepateikė. “Matyt, tai karinė ar partinė paslaptis“, – problemą juokais nuleido meras. 

Leido perbalsuoti
Po balsavimo paaiškėjo, kad iš 23 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių 12 politikų vis dėlto palaikė opozicijos siūlymą klausimus dėl įmonių reorganizavimo sąlygų ir UAB Vilkaviškio komunalinio ūkio įstatų patvirtinimo bei šios bendrovės valdybos išrinkimo iš darbotvarkės išbraukti. 
Tačiau tuoj po balsavimo netikėtai susizgribo konservatorius Rimvydas Žiemys, beje, kaip ir G. Plečkaitis sustabdęs savo veiklą valdančiųjų koalicijoje, tačiau dažniausiai palaikantis jų poziciją. 
Jis pareiškė, kad nesupratęs pateiktos formuluotės, suklydęs ir nubalsavęs prieš savo valią, todėl paprašė balsuoti dar kartą. Nors Tarybos veiklos reglamentas ir nenumato galimybės tame pačiame posėdyje perbalsuoti dėl to paties klausimo, po kilusio triukšmo posėdžiui pirmininkavęs meras vis dėlto leido Tarybos nariams tai padaryti. 
R. Žiemio balsas situaciją būtų pakeitęs, tačiau savo principus tada jau pademonstravo opozicija. Jai priklausantys Tarybos nariai nusprendė balsavime nedalyvauti. Posėdyje pritrūkus kvorumo, sprendimas buvo nepatvirtintas ir bendrovių reorganizavimo klausimas liko neapsvarstytas. 
„Duokit jiems valdžią ir tegul posėdžiauja“, – dėl opozicijos elgesio užsiplieskė G. Plečkaitis, teigdamas, kad „tokio žmonių bukumo“ niekaip negalįs suprasti. 
G. Plečkaitis jau stojosi išeiti iš posėdžių salės, tačiau meras, sutelkęs visas savo diplomatines pastangas, sugebėjo atvėsinti įpykusį politiką bei užgesinti beįsiplieskiantį „gaisrą“. 

Patvirtino daug svarbių sprendimų
Toliau posėdis vyko palyginti ramiai, o dauguma sprendimų buvo patvirtinta vienbalsiai. 
Tarybos nariai patvirtino keletą sprendimų, susijusių su Savivaldybei ir valstybei priklausančio turto disponavimu. Keleto kaimų gatvėms suteikė pavadinimus, patvirtino naujus Savivaldybės administracijos nuostatus bei papildė Savivaldybės 2011–2018 metų strateginį plėtros priemonių planą. 
Taip pat Taryba priėmė sprendimą, kuriuo uždraudė rūkyti kai kuriose viešosiose vietose. Nuo 2014 m. balandžio 1 d. nebus galima rūkyti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, Vilkaviškio miesto stadione, centrinėje J. Basanavičiaus aikštėje, Paežerių ir Vištyčio ežerų paplūdimiuose. Nesilaikantiems šios nustatytos tvarkos asmenims gali grėsti bauda nuo 20 iki 50 litų. 
Tarybos nario, Antikorupcijos komisijos pirmininko R. Žiemio iniciatyva buvo parengta ir Tarybos patvirtinta Savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodika, kurios ligi šiol Savivaldybėje nebuvo. 
Taryba pritarė keleto projektų rengimui bei įsipareigojo iš Savivaldybės biudžeto skirti 10 proc. projektų vertės lėšų jiems iš dalies finansuoti. Pagal šiuos projektus numatyta įrengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemas Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės namuose, vandens tiekimo sistemas Lankeliškių, Alvito ir Pagramdų kaimų kapinėse. Pastarosiose numatyta įruošti ir apšvietimą bei pėsčiųjų taką. Taip pat nuspręsta įgyvendinti užtvenkto Paežerių ežero hidrotechninių statinių rekonstravimo projektą, prie kurio Savivaldybė turės prisidėti 138 tūkst. litų iš biudžeto lėšų. 
Posėdyje buvo pritarta sprendimui imti ilgalaikę apie pusės milijono litų paskolą kai kuriems ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis