Prisijungimas


Grėsmės Lietuvai Spausdinti El. paštas

Š. m. rugpjūčio 23d. sueina 75 metai, kai komunistinės Rusijos imperijos ir fašistinės Vokietijos užsienio reikalų ministrai Molotovas ir Ribentropas pasirašė aktą, kuriuo pasidalijo Europą. Lietuva atiteko komunistams.
1940m. birželio mėnesį prie nepriklausomos, neutralios, niekam negrasinančios Lietuvos sienų „mokymams“  buvo sutelkta  sovietų kariuomenė. Invazijai į Lietuvą buvo pasirengę 221260 karių, 1513 tankų, 245 šarvuočiai, 1140 karo lėktuvų ir 2946 patrankų. Lietuvai buvo paskelbtas ultimatumas: jeigu sovietų kariuomenės į Lietuvą neįsileis, Lietuva bus paimta jėga. Lietuvos vyriausybė, nenorėdama, kad Lietuva būtų paskandinta kraujyje ir ugnyje, sovietinę kariuomenę įsileido. Taip prasidėjo Lietuvos okupacija. Nuo okupacijos pirmų dienų prasidėjo nekaltų  Lietuvos žmonių areštai, kankinimai, trėmimai.
Sadizmas tapo imperinės politikos dalimi. Kaip kitaip pavadinsi, jei ne sadistų orgija, kai 1941m. birželį Rainių miškelyje, kur 73 lietuvaičiai buvo ypatingai žiauriai nukankinti: išbadytos akys, nupjaustyti liežuviai, sužaloti kiti organai bei sulaužyti kaulai. Panašiai buvo elgiamasi ir su Panevėžio gydytojais. Jau pokaryje Tuskulėnų kapinėse, kur buvo slapta laidojami šimtai Vilniaus KGB rūsiuose nužudytų kalinių, ekshumacijos metu buvo nustatyti panašūs kankinimo požymiai.
Lietuvos partizanai, nenorėdami patekti stribams ir NKVD kariuomenei į nelaisvę, nusižudydavo, baimindamiesi, kad kankinimų metu pritemus sąmonei, skausminio šoko būsenoje galėjo išduoti savo kovos draugus.

Imperija – tai valstybė, į kurią įeina  nukariauti kraštai, kolonijos. Rusijos carinė imperija nukariavo Sibiro tauteles,  Šiaurės Kaukazo tautas, Baltijos šalis. Baltijos šalys iš imperijos gniaužtų išsilaisvino, o Šiaurės Kaukazo tautos dėl savo nepriklausomybės dar tebekovoja.  Čečėnija nepriklausomybę trumpam buvo atgavusi. Rusijoje  buvo susprogdinti keli daugiaaukščiai pastatai su visais gyventojais.  Už šiuos teroro aktus Putinas apkaltino čečėnų teroristus. Putino kryptinga ir melaginga propaganda nuteikė rusus atkeršyti Čečėnijai ir pateisinti karą prieš Čečėniją. Putinas karą laimėjo. Rusijos KGB karininkas Aleksandras Litvinenko rado įkalčius, kad šie sprogdinimai buvo Rusijos slaptųjų tarnybų, o ne čečėnų darbas. Dėl šios priežasties A. Litvinenko turėjo bėgti slėptis į užsienį. Įtariama, kad jis ten buvo Rusijos slaptųjų tarnybų atsiųstų pareigūnų nunuodytas radioaktyviu poloniu.
Sugriuvus sovietų imperijai, Rusijos prezidentu tapo Borisas Jelcinas. Atsirado pirmieji demokratiškos valstybės požymiai. Pradėjus valdyti Putinui Rusija tapo labiau autoritarinė: persekiojama ir naikinama opozicija, visą žiniasklaidą kontroliuoja Kremlius. Pradedama didžiulė dezinformacinė propaganda prieš demokratišką Europos Sąjungą, JAV. Atvirai meluojama, kad Ukrainoje valdžią užgrobė fašistai, kad  į Ukrainos Donecko regioną  teroristų su tankais ir kita ginkluote nesiunčia, nors tai akivaizdžiai matoma iš kosmoso. Pats prezidentas Putinas per televiziją rėžė melą, kad Maidano aktyvistai buvo ruošiami  Lietuvoje ir Lenkijoje.  Rusijos televizijoje buvo rodoma Lietuvos kaimo turizmo sodyba kaip Maidano teroristų ruošimo bazė. Ir kaip Rusijos gyventojas gali nepatikėti savo prezidentu, juk prezidentas negali būti melagis. Taip kurstoma neapykanta Lietuvai ir Lenkijai – demokratiškoms Europos valstybėms, taip kuriamas Rusijai dirbtinas priešų įvaizdis.
Pasibaigus šaltajam karui JAV prezidentas B. Obama sumažino ginklavimąsi, o Rusija slapta didino ginkluotę. Ar nekyla klausimas kodėl? Rusijos žiniasklaida pateikia NATO kaip agresyvią organizaciją, keliančią grėsmę Rusijai. Pati Rusija elgiasi agresyviai su savo kaimynėmis: atplėšia dalį teritorijų iš Gruzijos ir Ukrainos, dažnai skelbia karinius didelio masto „mokymus“ šalia Baltijos šalių valstybių sienų. Jų teroristai Ukrainoje vadinami separatistais, kurie elgiasi su Maidano aktyvistais ir Ukrainos piliečiais taip pat kaip jų tėvai ir seneliai elgėsi Rainiuose. Išvaduotose iš teroristų gyvenvietėse randami kapai su nukankintais ukrainiečiais. Prezidentas Putinas būdamas KGB (smurtinės organizacijos) karininkas, per televiziją pareiškė nuomonę, kad priešus reikia skandinti išvietėse. Kaip manote, ar tai nėra išsakyta nuomonė su sadistiniu polinkiu? Jeigu taip, tai nereikia stebėtis kaip jo kareivos elgiasi Ukrainoje.
Pastarųjų dešimtmečių taika Europoje kai kuriuos politikus užliūliavo, kad taika gali būti amžina, kad gintis mokytis nereikia. Agresyviems Kremliaus politikams  yra naudinga, kad jų kaimyninės valstybės būtų silpnos, nepasiruošusios gintis, neginkluotos, nes tai yra jų būsimas lengvas grobis. Stebina dabartinės seimo daugumos politikų pasisakymai per Lietuvos televiziją. Premjeras sako: „Galvojau ir dabar galvoju, kad Rusija Lietuvos nepuls“, gynybos ministras: „Miegokite ramiai“, V. Tomaševskis: „Karo nebus“. Vakarų politikai galvoja kitaip ir siunčia į Baltijos šalis papildomai karo lėktuvus, laivus, NATO karius bendriems mokymams. Tėvynės sąjunga dar 2007 metais paruošė programą „Rusijos sulaikymo strategija“. Ji nėra pilnai vykdoma, nes dabartiniai valdantieji politikai matyt to nelabai nori. Galvoju, jei ne Lietuvos prezidentė ir jos aktyvus dalyvavimas Lietuvos  nepriklausomybės išsaugojime, papildomos lėšos gynybai šiais metais nebūtų skirtos.
Senas posakis sako: „jei nori taikos – ruoškis karui“. Tai tiesa – stipraus  niekas nepuls. Ar Lietuva stipri, ar atlaikys agresoriaus (žaliųjų žmogeliukų) pirmus smūgius kol ateis į pagalbą NATO ? Galvoju, kad agresoriui reikia nesugriautų Lietuvos miestų ir gamyklų, kad   pakeistų jų ir visos  Lietuvos valdymą „žaliaisiais žmogeliukais“ ir kolaborantais.
Ukrainos užpuolimas nėra tradicinis karas. Jam ilgai buvo ruoštasi. Tam buvo ruošiamos vietinių gyventojų grupės. Ar Lietuva pasipriešinti tokiai invazijai yra pasiruošusi? Čia kyla daug klausimų. Ar ne kryptingai buvo panaikintas mokyklose jaunimo karinis paruošimas. Jau šešeri metai, kai jaunuoliai neruošiami ir neturi supratimo apie Lietuvos gynybą, šautuvą yra matę tik televizoriaus ekranuose.
Buvusio VSD vadovo M. Laurinkaus žiniomis Lietuvoje yra apie 3000 Rusijos slaptųjų agentų. Jų tikslas yra stiprinti Rusijos įtaką Lietuvoje. Ar ne jų iniciatyva yra Lietuvos miestuose kabinėjami plakatai „Amerika ir Europa žudo Lietuvą“ , ir pasiekta, kad net seimo narių lūpomis Europa vadinama supuvusia, kad dėl tvarkos reikia imti pavyzdį iš Rusijos. Galvojama, kad šie agentai gali paruošti gerą placdarmą agresoriaus invazijai.
Ar pasiruošę lietuviai išgyventi agresoriaus kibernetinių atakų metu, kai bus sutrikdytas bet koks telefoninis, radijo, televizijos, ir elektroninis ryšys bei elektros tiekimas?
Ar gyventojai yra apmokyti kaip elgtis ištikus invazijos pavojui?
Kokie yra to pavojaus signalai ir kas juos skelbia? Kiek žinau, žmonės apie tai neturi jokio supratimo. Kodėl?
Kviečiu žmones nebūti abejingus ir reikalauti iš savo išrinktų Seimo ir vyriausybės narių, kad į šiuos klausimus būtų atsakyta ir skubiai padėtis ištaisyta.
Už mūsų Tėvynės nepriklausomybę buvo daug kentėta ir paaukota gyvybių. Todėl neturime teisės jos prarasti. Joks NATO karys nepuls jos ginti, jei mes patys jos neginsime.
Kas negina laisvės tas nevertas jos !

Dangirdas Lingys, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis