Prisijungimas


Į klausimą atsakė... beveik tuo pačiu klausimu Spausdinti El. paštas

Savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame liepos 25 d., Tarybos narys Gintautas Plečkaitis žodžiu kreipėsi į Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą ir Antikorupcijos komisiją, kad būtų išsiaiškinta, ar Savivaldybės administracija, pirkdama kelių ir gatvių remonto darbus, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio reikalavimų.
Kaip sekėsi išsiaiškinti situaciją ir koks buvo gautas atsakymas, galbūt įdomu sužinoti ne tik politikams, bet ir daugeliui rajono gyventojų.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2014-03-17 įsakymu Nr. V-85 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2014 metais“ Vilkaviškio rajono savivaldybei skyrė 2 828,5 tūkst. litų. Savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. gegužės 21 d. savo įsakymu paskirstė Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas pagal seniūnijas, darbams pirkti visose seniūnijose organizavo supaprastintus mažos vertės pirkimus apklausos būdu. Tarybos nariui abejonių sukėlė, ar visų šių pirkimų organizatorė – Savivaldybės administracija – dirbtinai neišskaidė pirkimo.
Kadangi esu tiek Antikorupcijos komisijos, tiek Kontrolės komiteto pirmininkas, reikėjo nuspręsti, kuris iš jų turėtų nagrinėti minėtą kreipimąsi.
Susipažinęs su Savivaldybės administracijos pateiktais dokumentais, susijusiais su minėtų lėšų paskirstymu bei kelių ir gatvių priežiūros darbų pirkimu, nusprendžiau, kad šį klausimą turėtų nagrinėti Kontrolės komitetas.

Rugpjūčio 25 dieną Kontrolės komitete apsvarstėme šį klausimą ir nusprendėme kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą, kad kompetentingai mums būtų paaiškinta, ar tai, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos skirtos lėšos buvo paskirstytos seniūnijoms ir tas pats pirkimo organizatorius vykdė supaprastintus mažos vertės pirkimus apklausos būdu analogiškiems darbams visose seniūnijose, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies reikalavimų.
Rugsėjo 8 d. buvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos raštas Nr. 4S-2967, kuriuo Kontrolės komitetas buvo informuotas, kad 12-oje seniūnijų vykdyti mažos vertės „Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbų pirkimai“ ir 10-yje seniūnijų „Kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros ir remonto darbų pirkimai“ perduoti vertinti Kontrolės skyriui. Tarnyba nurodė, kad vertinimo išvada bus paskelbta jos interneto puslapyje.
Spalio pabaigoje Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje pasirodė Viešųjų pirkimų dalinio vertinimo išvados, bet nė vienoje iš jų atsakymo į pateiktą klausimą neradau. Todėl spalio 28 d. tą patį klausimą elektroniniu paštu uždaviau pakartotinai.
Po keleto minučių telefonu paskambino Viešųjų pirkimų tarnybos specialistas ir teigdamas, kad neturėjo kaip parašyti, paaiškino žodžiu, o po poros savaičių elektroniniu paštu atsiuntė ir atsakymą raštu.
Šiame atsakyme nurodoma, kad „Tarnyba, atlikusi vertinimą, nustatė, kad perkančioji organizacija, parinkdama pirkimų būdus, nepažeidė įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, įskaitant ir įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad perkančioji organizacija neturi teisės skaidyti pirkimo, jeigu taip galėtų būti išvengta šio įstatymo nustatytos tvarkos. Papildomai paaiškiname, kad vadovaujantis Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos <...> 23 punktu, darbų pirkimų vertė yra visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių, nesvarbu per kokį laikotarpį jos bus sudaromos, verčių suma. Taip pat Metodikos 24 punkte yra nustatyta, kad jeigu projekto pagal įstatymus rengti nereikia, objektu yra statinys su inžineriniais tinklais, kurio remontui numatytas finansavimas. Šiuo atveju pirkimų objektai buvo vietinės reikšmės kelių ir gatvių, esančių konkrečiose seniūnijose, priežiūros ir remonto darbai be projektų parengimo, o Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymu <...> lėšos paskirstytos atskirose seniūnijose esantiems vietinės reikšmės keliams ir gatvėms remontuoti ir prižiūrėti. Taigi perkančioji organizacija apskaičiuodama pirkimų vertes turėjo atsižvelgti į konkrečioje seniūnijoje esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontui skirtas lėšas ir galėjo nesumuoti pirkimų verčių“.
Žinoma, gerai, kad Savivaldybės administracija nepažeidė įstatymo, tačiau įdomiai skamba paskutinis gauto atsakymo sakinys: „Atkreipiame dėmesį, kad įvertinti, ar perkančioji organizacija galėjo lėšas, gautas pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymą <...> paskirstyti seniūnijoms bei ar galėjo pati perkančioji organizacija vykdyti pirkimus, nėra Tarnybos kompetencija.“
Švelniai tariant keistai atrodo, kai į užduotą klausimą pateikiamas atsakymas su... beveik tuo pačiu klausimu.

 

Rimvydas ŽIEMYS
Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis