Prisijungimas


Ar valdininkams rūpi, kaip linksminasi ir sportuoja jaunimas?

Arūnas Talutis, Izabelė Striokienė

Daugelis Vilkaviškio miesto jaunų gyventojų jaučia užsiėmimų, pramogų, kurios yra būdingos didiesiems Lietuvos miestams, trūkumą. Šiuo metu, kalbant konkrečiai apie mūsų savivaldybę, akivaizdu, kad jaunimo užsiėmimų ir pasilinksminimo pasirinkimo galimybės ganėtinai ribotos. Visame rajone nėra nei vieno šokių klubo, kur jauniems žmonėms būtų galima pasilinksminti, atsipalaiduoti ir susipažinti. Didžioji dalis jaunimo, kurie nori praleisti šeštadienio vakarą ne namie ir ne kur nors svaigintis sėdint automobilyje, važiuoja į kitame rajone, Griškabūdžio miestelyje, rengiamus šokius. Ši problema labiausiai liečia mokyklinio amžiaus jaunimą. Turbūt nemaža dalis skaitytojų ir patys yra vienaip ar kitaip susidūrę su jaunimu, leidžiančiu laiką automobiliuose, vartojančiu alkoholį ir pažeidinėjančiu viešąją tvarką. Kad bent iš dalies sumažintume tokių atvejų skaičių, reikia nukreipti tuos žmones kitur. Žinoma, visų mentalinių bei elgesio, kultūros problemų visiškai išspręsti ne visada ir galima, nes asmenybės formavimuisi didžiausią įtaką vis tik turi šeima. Bet pakreipti žmogų tinkama linkme dažnai įmanoma.
Mokyklinio amžiaus žmogus bene labiausiai linkęs įsitraukti į sportinę ar meninę veiklą. Čia didesnį vaidmenį galėtų vaidinti ir kaimo bendruomenės. Šiuo metu gyventojus jos dažniausiai konsoliduoja per kaimo šventes. Bet ar to pakanka? Būtent bendruomenės turėtų daugiau prisidėti prie kaimo jaunimo gerovės. Tačiau trūksta žinių, patirties, ribotos yra ir finansinės galimybės, o svarbiausia – trūksta bendruomeniškumo ir iniciatyvumo. Kai kurios bend¬ruomenės nesutaria tarpusavyje, per mažai bendradarbiauja su seniūnais, mokyklų vadovais, parapijų klebonais. Kaimo bendruomenėms būtina ir finansinė parama. Pirmininkai turėtų gauti bent minimalų atlyginimą už darbą. Taip pat trūksta lėšų renginiams, geresnių patalpų. Daugiau reiktų dirbti ir su bendruomenių pirmininkais, ir su kitais aktyviais nariais – suteikti jiems žinių, mokyti rašyti projektus, supažindinti su esamomis galimybėmis. Reikia, kad būtų kuo daugiau iniciatyvų, kad kaimuose atsirastų sporto aikštelės, erdvės meniniams užsiėmimams bei kitokie jaunimą pritraukiantys objektai.

Sportuoti jaunam žmogui mūsų rajone galimybės taip pat labai ribotos. Jei Vilkaviškio mieste situacija dar pusėtina, nes yra du sporto klubai, tai rajono miesteliuose to paties pasakyti negalima. Čia dažnai nėra nei patalpų, nei treniruoklių, kad galėtum užsiimti tokia veikla. Jeigu paauglys nori sportuoti ir treniruoti savo kūną, o ne gatvėje švaistyti laiką ir svaigintis, jis turi apsiriboti tuo, kad galbūt bus įleistas į vietinę mokyklos salę pamėtyti į krepšį. Bet paklauskim, ar jaunam žmogui to pakanka. Sakysite, kam to reikia? Bet dažnas pritars, kad paauglystėje hormonų sukeltą energijos perteklių geriau išlieti sporto salėje nei laužant kelio ženklus ar kilnojant gyventojų sodybų vartus. Ne kartą esame girdėję, kaip daugelį žinomų visuomenės veikėjų, ir ypač sportininkų, iš gatvės ištraukė būtent sportas. Pagalvokime ir apie savo rajono vaikus. 
Labai svarbu jaunimą įtraukti ir į savanorišką veiklą. Įvairių visuomeninių organizacijų bei judėjimų veikloje dalyvauja labai nedidelė dalis mūsų rajono gyventojų, o ir tarp jų labai dažnai vyrauja vyresni žmonės. Trūksta įvairių savanoriškų akcijų, kurios įtrauktų visus šeimos narius tiek bendruomenėse, tiek mokyklose. Manome, kad reikia ieškoti galimybių ir stengtis pritraukti daugiau lėšų iš įvairių programų, kad būtų galima rengti kuo daugiau įvairių nemokamų mokymų, susitikimų, konsultacijų, kurie padėtų informuoti ir įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą. Juk savanoriškas darbas – tai galimybė kiekvienam panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, realizuoti pomėgius, įsitraukti į darbą, dalyvauti visuomenės gyvenime. 
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje dažnai eskaluojamos senjorų pensijų didinimo problemos, pagyvenusių žmonių rūpybos ir užimtumo klausimai. Tam tikslui mūsų savivaldos ir vyriausybės valdžia skiria didelį dėmesį ir finansavimą. Žinoma, negalima nesutikti, kad tokie veiksmai labai svarbūs ir sveikintini, bet kažkodėl apie jaunimo užimtumo klausimą viešojoje erdvėje girdime nedaug. Paminėtos problemos nėra lengvai išsprendžiamos, bet jei nenorime, kad augtų alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas tarp jaunų žmonių, jas būtina spręsti. Ir prieš kitą kartą ištariant visiems iki skausmo žinomą frazę, jog ,,vaikai mūsų ateitis”, siūlau pagalvoti, ar pakankamai ta ateitimi rūpinamės.

 

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis