Prie komitetų formavimo Taryba dar turės grįžti Spausdinti
Ketvirtadienis, 12 Gegužė 2011 08:50

Praėjusiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pabandyta sudaryti komitetus, tačiau šis klausimas sprendėsi sunkiai: opozicija pasiskelbę A.Neiberkos vadovaujami socialdemokratai, nesilaikydami Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnyje nustatyto daugumos ir mažumos proporcingo atstovavimo principo, panoro sudaryti daugumą Sveikatos ir socialinių reikalų komitete. Valdančioji dauguma, nenorėdama įsivelti į bereikšmes diskusijas su opozicijoje esančiais socialdemokratais, tąkart nusileido, tačiau keletas jos atstovų kreipėsi į Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnybą. Gautas Vyriausybės atstovo teikimas, kuriuo Taryba įpareigojama sudaryti komitetus vadovaujantis minėtais įstatymo reikalavimais. Taigi, prie klausimo dėl  Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo dar teks sugrįžti.