Mokyklų bendruomenės stoja į kovą dėl išlikimo Spausdinti

vilkaviskietis.info

Svarstant savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų planą, labiausiai konfrontavo Vilkaviškio pradinės ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklų bendruomenės. S.Nėries pagrindinės mokyklos vadovai norėtų užsiauginti sau pamainą, todėl prašė savivaldybės tarybos pritarimo formuoti pradines klases. Tam suskubo pasipriešinti Vilkaviškio pradinės mokyklos atstovai, nes tuštėjančios klasės reikštų liūdną pradinės mokyklos pabaigą.

Skaičiuoja mokinius ir planuoja

Dabar kiekvienas moksleivis švietimo įstaigai gali lemti išgyvenimą arba sunykimą. Todėl mokyklų bendruomenės ir kyla į kovą už būtį. Valandą laiko savivaldybės tarybos nariai svarstė jau daugybę karų aptartą mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų planą. Situacija liūdna – mokyklose mokinių mažėja, todėl turi mažėti ir švietimo įstaigų.

Vilkaviškio pradinė mokykla turėjo Pašeimenių ir Giedrių priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, bet dėl mažėjančio vaikų skaičiaus šį rudenį jau nekomplektuojama klasė Giedrių skyriuje. O Pašeimenių kaime įgyvendinamas projektas – kuriamas universalus daugiafunkcis centras.

Šioje pradinėje mokykloje 2009-2010 mokslo metais buvo per 610 mokinių, šiemet – apie 550, o kitais mokslo metais jų gali likti dar mažiau – apie 480. Mokyklos vadovai viliasi, kad po trejų metų jų mokykloje mokysis 450 pradinukų.

Tačiau pradinės mokyklos planus gali sujaukti Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, kurioje dabar mokosi per 770 moksleivių. Ši mokymo įstaiga pati norėtų užsiauginti mokinius, todėl ir kreipėsi į savivaldybės tarybą su prašymu leisti nuo rudens formuoti dvi pirmokų, kitais metais – dvi pirmokų ir dvi antrokų klases... Per trejus metus Salomėjos Nėries mokykloje moksleivių gali sumažėti iki 600, o steigiant pradines klases būtų daugiau garantijų dėl šios švietimo įstaigos gyvavimo.

Vieni nori, kiti prieštarauja

Pasak Švietimo skyriaus vedėjos Almos Finagėjavienės, mokyklų tinklo pertvarkos planas pradėtas rengti spalį. Buvo susitarta, kad mokyklos iki lapkričio pateiks savo vizijas apie numatomus mokinių skaičius ir klasių skyrius iki 2015 metų. Atsižvelgdamas į pateiktus skaičius, Švietimo skyrius darė planus, su kuriais supažindino mokyklų bendruomenes ir visuomenę. Iki pasiūlymų teikimo pabaigos, sausio 10 dienos, sulaukė rašto iš Vilkaviškio Salomėjos Nėries mokyklos, kuri nepritarė parengtam projektui ir prašė įrašyti, kad Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje nuo kitų mokslo metų planuojama komplektuoti pradines klases - iš pradžių dvi pirmokų, 2014 metais – dvi pirmokų ir dvi antrokų, o nuo 2015 metų – pirmas – trečias klases po du komplektus. Taip mokyklų pertvarkos projekte atsirado įrašas apie pagrindinėje mokykloje numatomas steigti pradines klases.

Sužinojusi tokią naujieną, nepatenkinta liko Vilkaviškio pradinės mokyklos bendruomenė ir kreipėsi su prašymu netvirtinti tokio mokyklų tinklo pertvarkos plano. Vėl teko sėsti prie apskrito stalo, kad rasti kompromisą - nuspręsta pertvarkos plane, formuojant pradines klases, nenumatyti konkrečių datų, o, esant poreikiui, situaciją spręsti atskiru savivaldybės tarybos sprendimu.

Tuštėjančioms mokykloms reikia daugiau pinigų

Savivaldybės meras Algimantas Antanas Greimas neslėpė, kad mokyklų pertvarkos planas sukėlė daug aistrų, o kai kurios, jo nuomone, nereikalingos. „Žinau, kad vyko parašų rinkimas, kreiptasi į Vyriausybės atstovą, Švietimo ministeriją... Supraskite, mokyklų uždaryti niekas nenori, bet reikia įvertinti realią demografinę situaciją. Tai ji keičia visą perspektyvą. Atkreipčiau dėmesį, kad, nors mažėja mokinių skaičius, bet biudžeto lėšos švietimui ne tik nemažėja, bet dar didėja,- tarybos posėdžio metu kalbėjo meras.- Mes nenorime uždaryti nė vienos mokyklos ir nesiruošiame to daryti, bet mes esame tarybos nariai, politikai, todėl negalime žiūrėti tik sau po nosimi, privalome planuoti ir spręsti mokyklų ateitį“.

Tarybos narė, pedagogė Birutė Šeimienė suabejojo – negi 2009 metais įsteigta Vilkaviškio pradinė mokykla buvo klaida? Jai buvo patikinta, pradinė mokykla yra reikalinga mieste ir jos niekas neketina naikinti.

Tarybos narys Rimvydas Žiemys patarė susimąstyti: „Gaila, kad tokia situacija – mokinių mažėja, švietimo įstaigoms reikia vis daugiau pinigų, o biudžetas – tik išgyvenimui. Jo kolega Valdas Kamaitis pareiškė, kad jo atstovaujama tarybos narių frakcija nesutiks, kad būtų uždaromos kaimo mokyklos. Jis piktinosi dėl pavėžėjimui skirtų vis didesnių sumų ir betvarke vadino įsigalėjančią taisyklę, kad vaikas, už kurį mokykla gauna mokinio krepšelį, tapo preke.

Konfrontacija

Savo nuomonę tarybos posėdžio metu galėjo pareikšti ir abiejų mokyklų bendruomenių atstovai. Vilkaviškio pradinės mokyklos direktorė Asta Strazdienė teigė jautusi neigiamą rajono vadovybės nusiteikimą ir norą biudžeto skyles lopyti mokyklų sąskaita. Direktorės nuomone, naujų pradinių klasių steigimas kitose mokyklose kelia pavojų jos vadovaujamai švietimo įstaigai.

Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė patikino, kad kiekviena mokymo įstaiga turėjo galimybę teikti pasiūlymus, todėl ji ir paprašė leidimo formuoti pradines klases. Juk iki 2009 metų ši mokykla buvo vidurinė, mokiusi ir pradinukus. „Mūsų teisė sudaryti tėvams galimybę rinktis mokyklą. Mokinio krepšelio lėšų mums visada užteko, turime visą bazę, visi auklėtiniai gali mokytis tame pačiame pastate. Kodėl sveika konkurencija neleidžia to daryti? Gal tėvai neves vaikų pas mus, bet tokią teisę jie gali turėti“,- kalbėjo pagrindinės mokyklos direktorė. Ją labiausiai papiktino mokyklų bendruomenių susipriešinimas, nes „314 tėvų, kurių dauguma po kelerių metų savo vaikus atves į mūsų mokyklą, pasirašė rašte, kuriuo menkinamas mokyklos vardas“.

Vyriausybės atstovas Paulius Uliackas neturėjo priekaištų - visos procedūros atliktos, taryba turi spręsti – atsižvelgti į mokyklų prašymus ar ne.

„Norime apsaugoti vaikus nuo patyčių, rūkymo narkotikų, o žinome, kad 5 – 9 klasių vaikai patys išdykiausi. Būdami nuo jų atskirai, pradinukai matys mažiau neigiamos informacijos. Pradinėje mokykloje vaikai viską turi. Juk ir mes, tėvai, daug ką pirkome, kūrėme, todėl negriaukime mokyklos po plytą iš apačios. Abi mokyklos išsilaiko, tai ir laikykimės taip pat“,- kalbėjo pradinės mokyklos tėvų atstovė Vilma.

Svarbiausia – nusiraminti

Tarybos narys Gintautas Plečkaitis situaciją įvertino kaip komišką ir tragišką. Ar uždaroma pradinė mokykla? – klausė jis, –neuždaroma. Ar turime teisę suteikti tėvams, į kurią mokyklą leisti mokytis vaikus? – turime. „Aš skaitau tėvų pasirašytą raštą, tai plaukai šiaušiasi – bijoma, kad vyresnieji vaikai nesityčiotų iš pradinukų. Tai, jeigu Salomėjos Nėries mokykloje smurtaujama, tai gal ir į penktas – šeštas klases nenorėsite leisti savo vaikų?“,- kalbėjo jis.

Jis siūlė realiai įvertinti situaciją ir pagalvoti, kas užpildys tuščias klases. Kas jas išlaikys? Pustuščių klasių kėdžių tėvai savo užpakaliais nesušildys, todėl G.Plečkaitis siūlė nesiversti per galvą ir nedaryti nieko dirbtinai – laikas parodys, kuri mokykla turi tėvų ir vaikų pasitikėjimą. „Manau, kad ne visais atvejais galvojama apie vaikus, nes tikslas yra ir kitas - išlaikyti savo kėdę“,- be užuolankų kalbėjo tarybos narys G.Plečkaitis.