Nuo liepos 1 d. keičiasi Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis Spausdinti

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906 pakeitė Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką. Savivaldybės administracija šiuo metu atlieka parengiamuosius veiksmus dėl naujos Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos įgyvendinimo. Pakeistas nuomos mokestis bus pradėtas skaičiuoti nuo 2013 m. liepos 1 d.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams, kuriems Savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d., atitinkantiems Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas (gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma), bus taikomas 0,4 dydžio socialinio būsto nuomos mokestį mažinantis koeficientas (nuomos mokestis bus sumažintas 40 procentų), jeigu jie Savivaldybės administracijai bus pateikę prašymą bei metinę pajamų ir turto deklaraciją.
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams, kuriems Savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d., atitinkantiems Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas, socialinio būsto nuomos mokestį mažinantis koeficientas taikomas vienerius metus.
Kviečiame nuomininkus, kuriems Savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d., seniūnijai (seniūno pavaduotojui), kurios teritorijoje yra gyvenamosios patalpos, pateikti prašymą dėl nuomos mokesčio sumažinimo koeficiento taikymo ir metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (už 12 paskutinių mėnesių). Deklaracija pildoma Marijampolės apskrities mokesčių inspekcijos Vilkaviškio poskyryje (Statybininkų g. 13, Vilkaviškis). Kreipiantis turėti pažymas apie gautas pajamas. Nepateikus minėtų dokumentų, šiems nuomininkams nuomos mokestis nebus sumažintas.
Išsamesnę informaciją šiuo klausimu teikia seniūnai, jų pavaduotojai ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius, tel. 8 342 60192.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyrius