„Gyventojai be transporto neliks, tačiau nesąžiningai pelnytis negalima leisti“ - sako administracijos direktoriaus pavaduotojas Evaldas Janulionis Spausdinti

Vilkaviškis.info

„Savivaldybei iškilusi didžiulė problema su transportu, tačiau skaudžiausia, kad tarybos nariai nenori gilintis, analizuoti tos problemos ir išspręsti. Pradėjęs dirbti, radau visą „eilę“ transporto maršrutų, kurie buvo sukurti tik mokiniams vežti, nors įvardijami, kaip reikalingi visuomenei. O tai reiškia, kad savivaldybė biudžeto pinigais privalo padengti jų „patiriamus nuostolius“ - planuotas mūsų pokalbis apie savivaldybės projektus ir investicijas 2014-2020 metais pakrypsta visai kita linkme, kai savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Evaldo Janulionio paklausiu apie numatomas investicijas į rajono transporto sistemą. Todėl ir pradedame nuo paskutinio savivaldybės tarybos posėdžio, kai tarybos narių dauguma klausimą apie nuostolingų maršrutų išbraukimą iš visuomenei reikalingų sąrašo išėmė iš darbotvarkės, kaip neparuoštą.

Kam pritrūko kompetencijos – administracijai ar tarybai, svarstant šį klausimą?

Praeitame tarybos posėdyje buvo lygiai taip pat paruošta medžiaga dėl Keturvalakių maršruto išbraukimo iš visuomenei būtinų sąrašo, tačiau tada tarybos nariams neužkliuvo, nes suinteresuoti verslininkai matyt „pramiegojo“ šio klausimo svarstymą. Prieš dabartinį posėdį tarybos nariai man aiškino, kad turėjome UAB „Bondrida“, kurios maršrutus pateikėme svarstyti, supažindinti su priekaištais. Kiek dar galima supažindinti, jeigu mokyklos direktorius ne kartą įmonei reiškė priekaištus dėl grafiko nesilaikymo, tačiau į pastabas jie nereagavo, jeigu mūsų specialistai nustatė, kad nesilaikoma numatyto maršruto. Tikrinant maršrutą „Vilkaviškis – Skardupiai – Kybartai – Mažučiai – Virbalis – Vilkaviškis“, specialistai nustatė, kad šis autobusas būna paliekamas Virbalio mokyklos kieme, vežioja tik vaikus, gyventojams paslaugų neteikia, o nori, kad jiems kompensuotume nuostolius. Pradinis šio maršruto sustojimas yra numatytas Vilkaviškio autobusų stotyje, išvykimo laikas 6.30, tačiau tikrinimo metu nė karto jis iš ten neišvyko. Kai paprašėme maršruto išklotinės, pamatėme, kad į ją įtrauktas kilometražas iš Vilkaviškio stoties, ir ten patiriami nuostoliai. Tai jau lėšų apskaitymo netikslumas.

Tai gal nepateikėte šios medžiagos tarybos nariams?

Tarybos nariai atsisakė išklausyti mūsų specialistų išvadų. Jeigu juos būtų labai dominęs šis klausimas, jie būtų galėję diskutuoti pačiame tarybos posėdyje, kaip siūlė tarybos nariai G. Plečkaitis ir R. Žiemys, ir viską būtų išsiaiškinę, tačiau tikriausiai bijojo parodyti savo neišmanymą. Jeigu tau, kaip tarybos nariui, trūksta informacijos vienu ar kitu klausimu – kreipkis į atsakingą specialistą ir sužinosi. Peržiūrėjau Švietimo, kultūros ir sporto bei Statybos, architektūros, teritorijų planavimo ir vietinio ūkio komitetų, pasiūliusių šį klausimą išimti iš darbotvarkės protokolus – jokio konkretumo, dėl ko klausimas atmestas. Įdomu, kaip jie dabar vertins tą pagrindimą? Tokiais atvejais nusvyra rankos, jaučiu tam tikrą nepasitikėjimą – norisi atsisakyti šio darbo. Jeigu paprastas pasiūlymas tarybos nariams atrodo neišdiskutuotas, kaip gali siūlyti sudėtingesnius projektus?

Keista, kad Vilkaviškio savivaldybė, visada turėjusi tokį stiprų užtarėją – Seimo narį, ministrą, dabar Vyriausybės vadovą, nesugebėjo nė vienai mokyklai gauti ar nupirkti mokyklinio autobusiuko?

Todėl, kad savivaldybėje visą laiką specialiai buvo į tai einama – į paslaugų pirkimą ir firmų samdymą. Mokykliniai autobusiukai, mano nuomone, būtų pats racionaliausias sprendimas, tačiau savivaldybėje niekas to nenori daryti. Panaši situacija, kaip ir su dabar vykstančiu maitinimo paslaugų pirkimu – savivaldybei prižiūrint ir padedant, kiekviena mokykla galėtų nusipirkti šias paslaugas, tačiau kam tai daryti, kai galima pirkti centralizuotai, ir dar keleriems metams. Transportas ir vaikų maitinimas – dvi opiausios mūsų šiandienos problemos, kurias vangiai sekasi spręsti.

„Biudžeto pinigai yra visų mūsų pinigai, ir visi turime atsakingai naudoti“ - baigdamas sako E. Janulionis. Dėkojame už pokalbį ir tikimės, kad netrukus vėl susitiksime pasikalbėti apie artimiausius rajono plėtros ir gražinimosi planus. Gal jau niekas nesutrukdys.

Kalbėjosi Virginija Samuolienė