Ar daug pinigų reikia, norint pradėti individualią veiklą? Spausdinti

Vilkaviškis.info

Sūduvos krašte – daug gabių ir darbščių jaunuolių, tačiau daugelis, baigę mokslus, vis dažniau renkasi emigranto kelią ar ieško samdomo darbo. Samdinio darbas daugelio dirbančiųjų lūkesčių nepatenkina: darbdavio reikalavimai didžiuliai, atlyginimas minimalus. Ir tik retas kuris, nepaisydamas laukiančių iššūkių, ryžtasi įgyvendinti savo verslo idėjas, imasi individualios veiklos. Kai kuriems sekasi gerai, kai kuriems - prasčiau. Bendraujant su jaunais žmonėmis, tenka sutikti tokių, kurie norėtų įkurti savo verslą, bet bijo imtis individualios veiklos, nes nežino visų mokesčių niuansų, bijo, kad neturės pinigų verslo liudijimui ar būsimiems mokesčiams.
Individuali veikla gali būti vykdoma 2 būdais: įsigijus verslo liudijimą arba pagal individualios veiklos vykdymo pažymą. Kiekvienas asmuo turi nuspręsti individualiai, kas jam yra geriau ir kokią veiklos formą rinktis.

Kaip jaunam žmogui pasirinkti, pagal kurią veiklos rūšį pradėti verslą?

VMI pateikia kiekvienos šios veiklos privalumus ir trūkumus:
Individuali veikla pagal verslo liudijimą. Privalumai: paprasta įsigyti. Paprasta buhalterinė apskaita. Iš anksto žinomas pajamų mokesčio dydis, kuris nepriklauso nuo uždirbtų pajamų dydžio. Savivaldybės gali nustatyti mažesnius fiksuoto pajamų mokesčio dydžius. Veiklos vykdyme gali dalyvauti šeimos nariai, kurie įrašomi į verslo liudijimą. Trūkumai: Fiksuotą pajamų mokestį reikia sumokėti iš anksto. Ribotos veiklos rūšys. Socialiniu draudimu nedraustiems asmenims, VL įsigijus trumpesniam nei 3 mėn. laikotarpiui iš anksto, už visą laikotarpį, turi būti sumokėtos VSD įmokos. Asmenims, neturintiems sveikatos draustumo, įsigijus VL nors ir vienai dienai, PSD sumokamas už visą mėnesį.
Individuali veikla pagal pažymą. Privalumai: paprasta ir lengva įregistruoti ir išregistruoti. Galima samdyti darbuotojus. Pajamų mokestis mokamas metams pasibaigus nuo gautų (uždirbtų) pajamų. Nereikia įstatinio kapitalo. Paprasta priimti sprendimus. Nebūtina samdyti buhalterio, direktoriaus. Uždirbtas pelnas iškart tampa veiklą vykdančio asmens pajamomis. Trūkumai: Ribotos veiklos sritys. Lyginant su verslo liudijimu – sudėtingesnė buhalterinė apskaita. Kartais nevertinama, kaip rimtas verslo partneris. Neribota turtinė atsakomybė.
Norint įsigyti verslo liudijimą, reikia pateikti prašymą ir sumokėti nustatytą mokestį. Mokestį sudaro - privalomasis sveikatos draudimas (PSD) (9%), socialinio draudimo įmoka (VSD) (50% bazinės pensijos) ir pajamų mokestis (15%). Kokio dydžio mokestį jums reikės sumokėti, priklausys nuo laikotarpio, kuriam planuojate įsigyti verslo liudijimą ir nuo veiklos rūšies. Įsigydami verslo liudijimą, tikslią sumą sužinosite VMI teritoriniame padalinyje. Verslo liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, kuris gali būti ne ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos. Verslo liudijimą galima įsigyti mažiausiai 5 dienoms, išskyrus prekybinę veiklą: jai verslo liudijimą galima įsigyti ir 1 dienai.
Pasak mokestinių prievolių skyriaus vedėjos Daivos Baniulienės, vykdydamas veiklą, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, gyventojas pats sprendžia su veikla susijusius klausimus, pats dengia jo veiklos vykdymo išlaidas ir užtikrina, kad jo faktiškai vykdoma veikla neišeitų už individualios veiklos, apmokestintos nustatytu fiksuotu pajamų mokesčiu ir įrašytos verslo liudijime, ribų.
Gyventojas gali įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Jei gyventojas nori verstis į sąrašą nepatenkančia veikla, tai jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą (pvz. steigti įmonę ar registruoti individualią veiklą pagal pažymą).
Pasibaigus metams, gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimą, mokesčių inspekcijai turi pateikti gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją net ir tuo atveju, jei pajamų iš veiklos negavo.
Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius už verslo liudijimus nustato kiekviena savivaldybės taryba atskirai kiekvienai veiklos rūšiai, todėl kiekvienoje savivaldybėje jie būna skirtingi ir kasmet gali keistis. Savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį neįgaliems asmenims; asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tėvams, auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų, tėvams ir kitoms teisės aktų tvarka nustatytoms gyventojų grupėms. Pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki verslo liudijimo išdavimo dienos.
Vilkaviškio savivaldybės nustatytus fiksuotus pajamų mokesčio dydžius už verslo liudijimus 2013 metams galima rasti http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1083689.
Norėdamas vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, gyventojas apie tai turi informuoti mokesčių administratorių, pateikdamas įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro prašymo formą FR0792. Mokesčio administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, gyventojui išduoda pažymą apie jo vykdomą individualią veiklą. Individuali veikla pagal pažymą laikoma vykstančia, kol jos vykdytojas nepateikia prašymo apie veiklos nutraukimą.
Norint užsiimti individualia veikla pagal pažymą, galima samdyti darbuotojus. Individualią veiklą galima pradėti „nuo nulio“ –nereikalingas įstatinis kapitalas – todėl individuali veikla yra idealus sprendimas tik pradedantiems jauniesiems verslininkams.
Individualios veiklos pagal pažymą mokesčiai už pajamas yra sumokami deklaruojant pajamas. Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis yra 15%, tam tikrais atvejais – 5%, VSD mokestis (28,5% nuo apmokestinamųjų pusės pajamų) ir PSD mokestis (9%). Deklaraciją reikia pateikti ir tuo atveju, jei iš individualios veiklos nebuvo gauta jokių pajamų.
Apskaičiuojant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį gyventojas iš visų gautų pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį patirtų išlaidų sumą (leidžiami atskaitymai). Tokios išlaidos apima prekių, medžiagų, žaliavų, detalių įsigijimo išlaidas, nuomos, reklamos, palūkanų, įrankių įsigijimo, darbo užmokesčio išlaidas, privalomojo socialinio, sveikatos draudimo įmokas, privalomas rinkliavas, mokesčius ir kitas išlaidas, susijusias su individualios veiklos pajamų gavimu, pagrįstas atitinkamais dokumentais. Taip pat gyventojas, apskaičiuojant mokėtiną GPM, gali naudoti alternatyvią išlaidų pripažinimo leidžiamais atskaitymais tvarką - leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos. Atimant minėtą, leidžiamais atskaitymais laikomą, sumą nėra reikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais.
Pasak mokestinių prievolių skyriaus vedėjos Daiva Baniulienės, individualios veiklos vykdytojas gali samdyti darbuotojus, sudarydamas su jais darbo sutartį. Už darbuotoją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai darbdavys (individualią veiklą vykdantis gyventojas) iš savo lėšų moka 30,8 proc. dydžio įmoką (3 proc. PSD ir 27,8 proc. VSD), apskaičiuotą nuo darbuotojui priskaičiuoto mėnesinio darbo užmokesčio sumos.
Taip pat darbdavys yra įpareigotas iš darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio išskaityti 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio, kurį perveda į VMI surenkamąją sąskaitą bei 9 proc. VSD ir PSD įmokų sumą, kurią perveda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.
Individualios veikos vykdymo pažymą ir verslo liudijimus gyventojai gali įsigyti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį (www.vmi.lt / Mano VMI) arba tiesiogiai, atvykus į mokesčių inspekciją arba paštu.
Valstybinės mokesčių inspekcijos Marijampolės poskyrio duomenimis Vilkaviškio rajone liepos 1 d. verslo liudijimus yra įsigiję 933 gyventojai (š. m. sausio 1 d. buvo 590 gyventojų). Populiariausios verslo liudijimų rūšys: prekyba tik ne maisto produktais, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla, prekyba, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, statybos baigimo apdailos ir valymo darbai. O individualią veiklą pagal pažymą yra įregistravę 369 gyventojai (š. m. sausio 1 d. buvo 263 gyventojai). Populiariausios veiklos rūšys: kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas, kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse, draudimo agentų ir brokerių veikla, naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse.
Prieš pasirinkdami kurio tipo veiklą norėtumėte vykdyti, įvertinkite savo būsimo verslo ypatumus, veiklos intensyvumą, kitus veiklos aspektus - sudėkite pliusus ir minusus. Tada galėsite nuspręsti, kurią individualios veiklos tipą rinktis: veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal pažymą.
Daugiau informacijos apie individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir pagal individualios veiklos vykdymo pažymą galima rasti VMI prie FM svetainėje www.vmi.lt. Konsultacijos teikiamos ir VMI prie FM Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

Pagal VMI informaciją parengė Erika Muraškaitė